Skupščina

 

V skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah je skupščina delničarjev najvišji organ družbe. Na njej se neposredno udejanja volja delničarjev družbe ter sprejemajo temeljne in statutarne odločitve.

Sklic 30. redne seje skupščine družbe Elektro Gorenjska, d. d.

Sklepi 30. redne seje skupščine družbe Elektro Gorenjska, d. d.

V nadaljevanju objavljamo odgovor na vprašanje delničarja, ki je bilo zastavljeno na 30. redni skupščini delničarjev, 24. 8. 2023:

Odgovor na vprašanje glede dobička 


Junija 2020 je bil sprejet nov poslovnik skupščine.
Poslovnik skupščine delničarjev
 

ARHIV