Skupščina

 

V skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah je skupščina delničarjev najvišji organ družbe. Na njej se neposredno udejanja volja delničarjev družbe ter sprejemajo temeljne in statutarne odločitve.

Sklic 31. redne seje skupščine družbe Elektro Gorenjska, d. d.

Sklepi 31. redne seje skupščine družbe Elektro Gorenjska, d. d.

Odgovor na vprašanje glede delitve dobička

 

Junija 2020 je bil sprejet nov poslovnik skupščine.
Poslovnik skupščine delničarjev
 

ARHIV