Skupščina

 

V skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah je skupščina delničarjev najvišji organ družbe. Na njej se neposredno udejanja volja delničarjev družbe ter sprejemajo temeljne in statutarne odločitve.

Sklic 29. redne seje skupščine družbe Elektro Gorenjska, d. d.

 


Junija 2020 je bil sprejet nov poslovnik skupščine.
Poslovnik skupščine delničarjev
 

ARHIV