Pregled porabe

Izkoristite enostaven dostop do informacij, upravljanje merilnega mesta in naročanje storitev.

Vedno pod nadzorom in na enem mestu:

  • podatki o merilnih mestih,
  • podatki o merilno-krmilnih napravah,
  • podatki o pretekli porabi ali proizvodnji električne energije.

Obračun električne energije

Merilne naprave uporabnika morajo biti tehnološko usklajene z merilnim sistemom upravljavca omrežja. Ta v Soglasju za priključitev določi vrsto in razred točnosti merilnih in krmilnih naprav ter mesto in način njihove namestitve.

Elektronski števci omogočajo večtarifno merjenje, omejevanje moči, hitrejše odkrivanje napak in z daljinskim odčitavanjem boljše razumevanje porabljene električne energije za uporabnike. Navodila za odčitavanje števca električne energije najdete na spodnjih povezavah.

Navodila za odčitavanje elektronskih števcev proizvajalca Landis+Gyr
Navodila za odčitavanje elektronskih števcev proizvajalca Iskraemeco

Vaš števec ne deluje pravilno? Naročite kontrolo merilnega mesta.

Tarifni časi in delovanje stikalne ure:

Tarifni časi in njihovo delovanje
Stikalna ura in njeno delovanje