Pregled porabe

Izkoristite enostaven dostop do informacij, upravljanje merilnega mesta in naročanje storitev.

Vedno pod nadzorom in na enem mestu:

  • podatki o merilnih mestih,
  • podatki o merilno-krmilnih napravah,
  • podatki o pretekli porabi ali proizvodnji električne energije.

Za zagotavljanje enostavnega dostopa do merilnih in drugih podatkov je na voljo brezplačna spletna (www.mojelektro.si) in mobilna aplikacija Moj Elektro. Mobilna aplikacija je dostopna preko Google Play (Android) in App Store (iOS).

Uporabniki lahko dostopajo do svojih merilnih podatkov ne glede na elektrodistribucijsko območje ali dobavitelja. Portal je namenjen končnim uporabnikom (odjemalcem in proizvajalcem električne energije).

Prednost portala pred dosedanjimi podatkovnimi portali je v tem, da združuje vsa merilna mesta v Sloveniji in upravičencu omogoči enoten dostop in prikaz merilnih podatkov ne glede na distribucijsko območje ali dobavitelja električne energije. Preko portala je omogočeno tudi predajanje pooblastil oz. pravic tretjim osebam. Vsi uporabniki portala Moj Elektro lahko urejajo dostope tretjim osebam, ki pa morajo biti prav tako preverjene in registrirane.

Moj Elektro je brezplačen enoten spletni portal za dostop do merilnih podatkov. Uporabnik lahko na enem mestu dostopa do vseh svojih merilnih podatkov, tudi če ima več merilnih mest na različnih elektrodistribucijskih območjih ali mu električno energijo dobavljajo različni dobavitelji.

Obračun električne energije

Merilne naprave uporabnika morajo biti tehnološko usklajene z merilnim sistemom upravljavca omrežja. Ta v Soglasju za priključitev določi vrsto in razred točnosti merilnih in krmilnih naprav ter mesto in način njihove namestitve.

Elektronski števci omogočajo večtarifno merjenje, omejevanje moči, hitrejše odkrivanje napak in z daljinskim odčitavanjem boljše razumevanje porabljene električne energije za uporabnike. Navodila za odčitavanje števca električne energije najdete na spodnjih povezavah.

Navodila za odčitavanje elektronskih števcev proizvajalca Landis+Gyr
Navodila za odčitavanje elektronskih števcev proizvajalca Iskraemeco

Vaš števec ne deluje pravilno? Naročite kontrolo merilnega mesta.

Tarifni časi in delovanje stikalne ure:

Tarifni časi in njihovo delovanje
Stikalna ura in njeno delovanje