Priključevanje na omrežje

V Skupini Elektro Gorenjska izvajamo hiter, pregleden in enostaven postopek
priključevanja
stanovanjskih, industrijskih ali poslovnih objektov na električno omrežje. Vloge za vse postopke lahko izpolnite prek spleta, jih podpisane in z vsemi zahtevanimi prilogami pošljete na naš naslov ali pa se oglasite v eni od naših sprejemnih pisarn.

Za lažje razumevanje sledite spodnjim korakom, ki jih morate opraviti v posamezni fazi postopka priključevanja na omrežje.

Pridobitev projektnih pogojev

Pridobitev projektnih pogojev

Več informacij
Pridobitev pozitivnega mnenja k projektu

Pridobitev pozitivnega mnenja k projektu

Več informacij
Pridobitev soglasja za priključitev

Pridobitev soglasja za priključitev

Več informacij
Plačilo stroškov priključitve

Plačilo stroškov priključitve

Več informacij
Izgradnja javnega omrežja oz. individualnega priključka

Izgradnja javnega omrežja oz. individualnega priključka

Več informacij
Priklop novega priključka

Priklop novega priključka

Več informacij

Po gradbenem dovoljenju

Če želite na distribucijsko omrežje električne energije priključiti nov priključek ali priključek, ki je odklopljen več kot tri leta, morate zaključiti postopek priključevanja novega objekta na omrežje.

Celoten postopek enostavno izpeljete prek spleta. Izpolnite in elektronsko podpišite vlogo za izdajo soglasja za priključitev (odjemalec, proizvajalec, polnilnica, hranilnik) ali pa vlogo natisnite ter jo podpisano pošljite na naš naslov. Postopek lahko uredite tudi z obiskom ene od naših sprejemnih pisarn.