Inženiring – energetske storitve

Z visokim nivojem znanja, strokovnimi izkušnjami ter sodobno programsko opremo vam pomagamo pri pripravi vseh vrst dokumentov, vključno s projektno dokumentacijo za energetske postroje od idejne zasnove do projekta izvedenih del.

Omogočamo vam celostno upravljanje energetskih objektov in naprav ter vas podpiramo pri načrtovanju, gradnji in vzdrževanju vseh elektroenergetskih objektov in naprav.

Snemanje elektroenergetskih vodov

V Operativi tehnične dokumentacije izvajamo snemanje obstoječe elektroenergetske infrastrukture, ki jo je mogoče locirati na območju posnetka. Pri novogradnjah vodimo sprotno beleženje na novo zgrajene elektroenergetske infrastrukture. Tehnike snemanja so prilagojene zahtevani kakovosti podatkov in razpoložljivim možnostim.

Podatke na terenu zajemamo z ustreznimi merilnimi orodji (iskalec kablov, GPS naprave, elektronski tahimeter itd.). Zajete podatke z območja snemanja obdelujemo z grafičnimi orodji, končni rezultat pa prikažemo v GIS-u.