Konzorcij za zeleno transformacijo

Konzorcij aktivno sodeluje v projektih, ki vključujejo trg fleksibilnosti.

Poslanstvo konzorcija je oblikovati in razviti rešitve za spremenjeno obravnavanje investicij v pametna omrežja in oblikovati nove, fleksibilne trge, na katerih bodo ob pomoči regulative oblikovani novi odnosi med dobavitelji in odjemalci električne energije.

Namen partnerjev konzorcija je, da s projekti pospešijo zeleno preobrazbo slovenske energetike s ciljem razogljičenja Slovenije do leta 2050.

Konzorcij sta ustanovili družbi ELES in GEN-I, v njem pa sodelujejo tudi tri distribucijska podjetja: Elektro Ljubljana, Elektro Celje in Elektro Gorenjska.

Partnerji konzorcija so v letu 2020 pristopili k različnim razvojnim projektom, ki ob uporabi novih tehnologij in novih fleksibilnih trgih aktivneje povezujejo distributerje in uporabnike. Eden od teh je mednarodni projekt priprave ustreznih preizkusov povečane fleksibilnosti in vpogleda v morebitne spremembe elektroenergetskega sistema.

Več o Konzorciju za pospešitev zelene transformacije dobite na tej povezavi.