Digitalni dvojček distribucijskega omrežja

 

 

Cilj projekta je razvoj digitalnega dvojčka nizkonapetostnega distribucijskega omrežja za pospešitev energetskega in zelenega prehoda, ki bo omogočal zbiranje vele podatkov o distribucijskem omrežju, analitiko teh podatkov ter simulacijo omrežja skozi razvoj digitalnega dvojčka, kar bo izboljšalo trenutne procese načrtovanja in razvoja omrežja, načrtovanje investicij in širitve, ter postavilo vzvod za vključevanje razpršenih virov OVE v omrežje. Slednje bo naslovljeno z razvojem modula za izračun izvedljivosti priključevanja OVE in novih bremen na mikrolokaciji. Uporaba rešitve DigiGRID bo imela pomemben vpliv na hitrejšo adopcijo OVE skozi avtomatizacijo procesov priključevanja in obravnavanja vlog, večji nadzor nad omrežjem ter posledično prispevek k prehodu na aktivno upravljana distribucijska omrežja.

Skupna vrednost projekta: 571.614,48 EUR

Višina sofinanciranja: 296.131,04 EUR

Konzorcijski partnerji:

  • GDB d.o.o.,
  • Elektro Gorenjska d.d.,

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO« (JR RRI NOO).

Naložba je del ukrepov načrta za okrevanje in odpornost in jo financira Evropska unija iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost – NextGenerationEU.