O Skupini

Skupina Elektro Gorenjska združuje družbi:

  • Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., in 
  • Gorenjske elektrarne, podjetje za proizvodnjo električne energije, d. o. o.

Skupna naloga podjetij je uporabnikom zagotoviti zanesljivo, kakovostno in konkurenčno oskrbo z električno energijo.

Smo skupina podjetij, ki delujemo na Gorenjskem, z znanjem in izkušnjami pa sodelujemo pri projektih na nacionalni in mednarodni ravni.

Vizija, poslanstvo in vrednote

V Skupini Elektro Gorenjska zagotavljamo trajno energijo.

Nismo zavezani le trajnostnemu strateškemu razvoju, temveč tudi vsakodnevni operativni odličnosti, ki zagotavlja stabilnost oskrbe z električno energijo.

Zavedamo se naše odgovornosti in zato nadaljujemo in nadgrajujemo zgodbo našega trajanja - stalne, stabilne, vsakodnevne in dolgoročne ter odgovorne prisotnosti za okolje in ljudi. Trajanje predstavlja globok smisel našega obstoja in delovanja. 

Poslanstvo uresničujemo na temeljih naših vrednot in osrednjih spodobnosti oz. konkurenčnih prednosti.

ODGOVORNOST 
Prevzamemo odgovornost.

TRAJNA INOVATIVNOST
Smo inovativni in iščemo trajnostne zelene rešitve.

ODPRTOST
Strankam vzbujamo zaupanje.

Vizija

Skupina Elektro Gorenjska je pomembna energetsko-tehnološka (EnTech) skupina z vrhunskimi kadri in s sodobno organiziranostjo, ki se osredotoča na napreden distribucijski sistem, proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov in učinkovito rabo energije.

S podjetji, z gospodinjstvi in lokalnimi skupnostmi na družbeno odgovoren način soustvarjamo energijo prihodnosti.

Smo nosilec uvajanja inovativnih rešitev slovenske energetike, prva izbira za energetske rešitve na Gorenjskem in prepoznaven partner v tujini. Razvijamo energetske rešitve in smo pomemben moderator medsektorskega sodelovanja. Smo fasilitator trga prožnosti po zglediu najboljših evropskih distributerjev.

Krepimo našo prisotnost v tržnem okolju, izvajamo specifične in napredne energetske rešitve, ki pripomorejo k učinkovitejši proizvodnji in rabi energije pri partnerjih. Z vsemi aktivnostmi sledimo inovativnemu in stabilnemu razvoju družb v Skupini Elektro Gorenjska.

Z intenzivno uporabo sodobnih omrežnih tehnologij podpiramo cilje trajnostnega prehoda v skladu z Razvojnim načrtom distribucijskega sistema in skladno s finančnimi zmožnostmi.

Po kazalnikih kakovosti se uvrščamo med prvih 10 odstotkov evropskih elektrodistributerjev.

Poslanstvo

Zagotavljamo trajno energijo.