OneNet

Projekt OneNet obravnava uporabo storitev prožnosti v elektroenergetskih omrežjih ter razvoj novih trgov, produktov in storitev preko unikatne IT arhitekture z osredotočenostjo na aktivne odjemalce.

Projekt je razdeljen v štiri večje demonstracijske skupine, saj na projektu sodeluje kar 70 partnerjev iz 22 držav. V Sloveniji je k projektu pristopilo sedem partnerjev, in sicer Univerza v Ljubljani, EIMV, GEN-I, ELES, Elektro Celje, Elektro Ljubljana in Elektro Gorenjska. Koordinator projekta je podjetje Fraunhofer iz Nemčije.

Trajanje: oktober 2020 – september 2023

Cilji projekta

Cilj projekta OneNet je operaterjem elektroenergetskega sistema omogočiti hitrejše odzivanje na tehnične razmere v omrežjih preko adaptivnega izkoriščanja potenciala storitev prožnosti.

Ker zgolj ena in enotna platforma za koriščenje storitev prožnosti na ravni celotne Evrope ni realno izvedljiva, je cilj projekta OneNet razviti inovativne mehanizme za vzpostavitev informacijske arhitekture, kjer bi bilo večje število IT platform za upravljanje s prožnostjo združenih v obvladljivo celoto.

Vključenost podjetja Elektro Gorenjska

Podjetje Elektro Gorenjska v projektu OneNet prispeva na več področjih, med drugim z:

  • definiranjem možnosti za integracijo storitev prožnosti in izmenjavo podatkov med vsemi deležniki na bodočem trgu prožnosti (prenosni in distribucijski operaterji, organizator trga, agregatorji, aktivni odjemalci in drugi),
  • podporo pri identifikaciji informacijskih vmesnikov in tehničnih zahtev za udeležbo aktivnih odjemalcev v zamišljeni OneNet informacijski arhitekturi,
  • demonstracijo OneNet koncepta v okviru vzhodne gruče pilotnih lokacij,
  • demonstracijo koriščenja storitev prožnosti prek agregatorjev za obvladovanje tehničnih razmer v nizkonapetostnih omrežjih prek upravljanja razpršenih virov energije,
  • analizo rezultatov, tehnično-ekonomsko analizo in analizo skalabilnosti rešitve.

Več na spletni strani projekta.