Vodstvo podjetja

Direktor družbe Gorenjske elektrarne, d. o. o. je mag. Aleks Jan.

Mag. Aleks Jan je bil imenovan za direktorja družbe Gorenjske elektrarne 1. maja 2022. V podjejtu je zaposlen od novembra 2016 dalje. Deloval je na različnih področjih, tako na področju obnovljivih virov energije (projekti za izgradnjo sončnih elektrarn) kot na področju njene učinkovite rabe (optimizacija merilnih mest, GEK energija, energetsko pogodbeništvo oz. projekti celovitih energetskih sanacij, itd.). 

V svoji 20-letni karieri si je v različnih podjetjih pridobil številna znanja na področju vodenja projektov URE in OVE, prav tako na področju razvoja in ponudbe novih storitev. Je magister znanosti ekonomskih ved.

Gorenjske elektrarne so tradicionalno podjetje z več kot stoletno zgodovino proizvodnje električne energije, ki danes temelji na uporabi obnovljivih virov iz lokalnega okolja.

Naši primarni viri so voda, sonce, zemeljski plin in lesna biomasa.

Digitalizacija, dekarbonizacija in decentralizacija bodo spodbudile nadaljnjo optimizacijo energetskih podjetij in spremembe znotraj celotne panoge. To za podjetje Gorenjske elektrarne predstavlja tako priložnosti kot tudi izzive.

Naša poslovna strategija uspešno vključuje in izkorišča prihajajoče trende. V skladu s tem bomo uspešno uresničili zastavljene cilje in omogočali nadaljnjo rast in trajnostni razvoj podjetja ob upoštevanju najvišjih družbenih in okoljskih standardov.

Energetika bo v prihodnje vsekakor električna, trajnostna, decentralizirana, visoko tehnološka in učinkovita. Inovacije na področju energetskih rešitev in digitalizacija odpirajo nove možnosti za izkoriščanje obnovljivih virov, pri čemer ni več govora le o ogljični nevtralnosti, ampak celo o ogljični negativnosti. To pomeni, da se iz okolja odstrani več izpustov ogljikovega dioksida, kot se jih bo ustvarilo.

Zelena lokalno proizvedena energija in digitalizacija bosta tako ključna dejavnika našega poslovanja v prihodnje.