Raziskovalno razvojni projekti

Skupina Elektro Gorenjska je aktivno vpletena v številne raziskovalne, razvojne in inovacijske dejavnosti. Zagotavljamo stalno udeležbo v vsaj 25 projektih, ki se ukvarjajo z najnovejšimi tehnologijami ali tehnološkimi koncepti.

To nas uvršča na vodilno mesto na področju uvajanja sodobnih tehnologij med slovenskimi distribucijskimi podjetji.

Projekti so sofinancirani iz različnih finančnih mehanizmov in institucij, kot so Obzorje 2020, Eurostars, Eureka, PCI - Projekti skupnega interesa, Agencija za energijo, Agencija za raziskovalno dejavnost idr. Nekaj projektov se izvaja tudi z lastnimi investicijskimi sredstvi in kot komercialni projekti za poslovne partnerje.