Elektro Gorenjska

Osnovna dejavnost družbe Elektro Gorenjska je zagotavljanje distribucije električne energije končnim uporabnikom. Gre za regulirano dejavnost, ki jo izvajamo v okviru pogodbe z družbo ELES, d. o. o., ki ima koncesijo. Družba Elektro Gorenjska je že vrsto let prisotna tudi na trgu storitev s področja energetskih dejavnosti, kjer je dejavna predvsem na segmentu gradenj, inženiringa in opravljanja drugih storitev za trg. Ukvarja se tudi z vzdrževanjem, izvaja dejavnosti s področja raziskav in razvoja, projektiranja, deluje na projektih učinkovite rabe električne energije in energetskega managementa.

 

Firma: ELEKTRO GORENJSKA,
podjetje za distribucijo električne energije, d. d.
Skrajšana firma: ELEKTRO GORENJSKA, D. D.
Sedež družbe: Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj
Telefon: 080 30 19
Faks: 04 20 83 600  
Spletna stran: www.elektro-gorenjska.si
Elektronski naslov: info@elektro-gorenjska.si
Matična številka: 5175348000
Identifikacijska številka za DDV: SI 20389264
Šifra glavne dejavnosti: 35.130 distribucija električne energije
Predsednik uprave: dr. Ivan Šmon, MBA