Umetna inteligenca

Projekt umetne inteligence (AI) naslavlja koncepte napredne analitike in strojnega učenja tako za reševanje izzivov kvalitete števčnih podatkov kot tudi delovn načrtovanja in obratovanja.

Konkretneje se pri projektu izvaja identifikacija in napredno nadomeščanje nepravilnih vrednosti, nato kratkoročno in dolgoročno napovedovanje porabe in proizvodnje ter nazadnje zaznavanje različnih elementov na podlagi prečiščenih podatkov za potrebe obratovanja in načrtovanja elektrodistribucijskega omrežja.

Vsak koncept projekta vključuje razvoj naprednih analitičnih funkcionalnosti, ki temeljijo na metodah strojnega učenja. S pomočjo učenja različnih računalniških struktur, konceptov gručenja tipičnih porabnikov, toplotne odvisnosti in drugih kazalnikov lahko napovedujemo, kolikšna bo poraba v bližnji ali daljni prihodnosti in te dodatne informacije uporabimo pri procesih načrtovanja.

Trajanje: februar 2021 - december 2021

Cilji projekta

Cilj projekta je izkoristiti najnovejša dognanja v računalništvu in elektroenergetiki za razvoj pristopov in konceptov za bolj informirano odločanje na področju načrtovanja in obratovanja distribucijskega omrežja.

S tem želimo nadalje razviti metodologijo nadomeščanja manjkajočih podatkov, ter kratkoročnega in dolgoročnega napovedovanja in zaznavanja tipičnih uporabnikov oz. porabnikov omrežja.

Vključenost podjetja Elektro Gorenjska

Podjetje Elektro Gorenjska pri projektu sodeluje na več načinov:

  • podpora EIMV pri zagotavljanju specifikacij in zahtev za razvoj metodologij,
  • sorazvoj metodologije nadomeščanja manjkajočih in nepravilnih vrednosti,
  • sorazvoj metodologije kratkoročnega in dolgoročnega napovedovanja,
  • preizkušanje in potrjevanje razvite metodologije,
  • analiza razširljivosti predlaganih rešitev na celotno distribucijsko omrežje ter
  • snovanje in potrjevanje novih poslovnih modelov.

Več o projektu – kvalifikacija projekta pri Agenciji za energijo.