Celovita energetska prenova objektov Zlato polje

Projekti celovitih energetskih sanacij objektov so zelo pomembni za družbo Gorenjske elektrarne, saj s tem širi nabor storitev in krepi prisotnost na energetskem trgu.

V letu 2019 se je zaključil prvi tovrstni projekt po modelu energetskega pogodbeništva, ki je vključeval sanacijo izbranih objektov v lasti Mestne občine Kranj. V projektu je sodeloval konzorcij družb Petrol, Domplan in Gorenjske elektrarne.

Na podlagi pridobljenih izkušenj so Gorenjske elektrarne v enakem konzorciju leta 2020 uspešno pridobile še projekt sanacije objektov Zlato polje. Oktobra 2020 je bil projekt zaključen oz. so bila izvedena vsa potrebna dela za doseganje energetskih prihrankov.

Kampus Zlato polje za družbo predstavlja drugi projekt energetskega pogodbeništva, saj smo obstoječe znanje še poglobili in ga bomo s pridom uporabili v morebitnih prihodnjih projektih prenov objektov v lasti Mestne občine Kranj.

Z energetsko prenovo objektov Zlato polje se je pričelo 15-letno obdobje upravljanja z energijo v objektih in doseganja ter dokazovanja energetskih in finančnih prihrankov. Po pogodbi znašajo letni zajamčeni prihranki toplote med 292 MWh in 449 MWh električne energije.

Posebnost projekta Zlato polje je bila optimizacija vseh merilnih mest na lokaciji Zlato polje. Največji izziv je bila izvedba novega dovodnega kabla zaradi povečave moči kotlovnice. Z njim smo se soočili v zelo konstruktivnem sodelovanju z družbo Elektro Gorenjska in optimizirali izvedbo, da se je lahko projekt zaključil v dogovorjenih rokih.