Merkur TC Primskovo

Z uporabo sodobnih tehnologij smo na Merkurjevem trgovskem centru prikazali, kako izvesti večjo samooskrbo objekta z nižjo odvisnostjo od energentov, prihraniti na porabi elektrike in doseči zastavljene cilje prehoda v nizkoogljično družbo.

V projektu Merkur TC Primskovo smo poskrbeli za:

  • postavitev sončne elektrarne (SE) na strehi objekta in interni priklop,
  • učinkovitejšo rabo energije pri razsvetljavi,
  • oskrbo trgovskega centra z zeleno energijo,
  • postavitev električne polnilne postaje za pospeševanje e-mobilnosti.

Na praktičnem primeru smo predstavili priložnosti, ki se ponujajo na področjih samooskrbe, učinkovite rabe energije in e-mobilnosti. S tem podjetje uvaja nov koncept električne potrošnje, ki temelji na rabi zelene energije, zmanjševanju ogljičnega odtisa in emisij trdih delcev ter predstavlja najučinkovitejšo in najbolj družbeno sprejemljivo proizvodnjo in izrabo primarne energije.

Koristi izvedenih del:

  • Sončna elektrarna je priključena na interno omrežje. Energija je tako v prvi vrsti namenjena pokrivanju internih potreb centra, saj krije kar 60 % njegovih potreb po električni energiji.
  • V centru smo z zamenjavo razsvetljave ustvarili dodatne prihranke. Na letnem nivoju to pomeni prek 298 MWh prihranka energije oz. znižanje emisij za 160 ton CO2 letno.
  • Z omenjenimi ukrepi smo centru bistveno zmanjšali strošek za električno energijo.

Trgovski center Merkur Primskovo smo dodatno nadgradili z namestitvijo hranilnikov električne energije in postavitvijo solarne nadstrešnice, ki vključuje tudi polnilnico za e-kolesa.

Z optimizacijo naprav in načinov odjema bomo tudi v prihodnje povečali učinkovitost izrabe lokalno proizvedene električne energije.