Inženiring – energetske storitve

Z visokim nivojem znanja, strokovnimi izkušnjami ter sodobno programsko opremo vam pomagamo pri pripravi vseh vrst dokumentov, vključno s projektno dokumentacijo za energetske postroje od idejne zasnove do projekta izvedenih del.

Omogočamo vam celostno upravljanje energetskih objektov in naprav ter vas podpiramo pri načrtovanju, gradnji in vzdrževanju vseh elektroenergetskih objektov in naprav.

Izdelava PZI in PID

Z znanjem in izkušnjami vam svetujemo in pomagamo pri pripravi različnih projektnih storitev od idejnih zasnov do projektov izvedenih del za vse vrste elektroenergetskih objektov, kot so:

  • razdelilne transformatorske postaje (RTP) 110/20 kV,
  • razdelilne postaje (RP),
  • transformatorske postaje (TP),
  • visokonapetostni, srednje in nizkonapetostni kablovodi in daljnovodi,
  • nizkonapetostni priključni kablovodi z obračunskimi meritvami,
  • vodilne mape za energetske objekte,
  • kogeneracije, vodne ali sončne elektrarne,
  • celovita elektroenergetska infrastruktura novih stanovanjskih, industrijskih, obrtnih ali trgovskih con ter
  • elektroinštalacije v objektih.

Več informacij

E-pošta: jure.jenko1@elektro-gorenjska.siser@elektro-gorenjska.si