Publikacije

V Skupini Elektro Gorenjska izdajamo različne publikacije, med njimi interno glasilo Elgo, letna poročila, zloženke in knjige.

Elgo

Elgo je interno glasilo družb Skupine Elektro Gorenjska, ki izhaja štirikrat letno, in sicer marca, junija, septembra in decembra.

Glasilo obravnava poslovne in strateške teme, ki krojijo predhodno tromesečje in pomembno vplivajo na poslovanje in informiranost zaposlenih. Predstavlja delovanje družb v S​kupini, pomembne dejavnosti in specifična znanja. Ne zanemarja pa niti lahkotnejših in razvedrilnih vsebin, s katerimi spodbujamo kolektivni duh in pripadnost podjetju.

Arhiv internih glasil Elgo

Brošure in zloženke

Z zloženkami v Skupini Elektro Gorenjska na pregleden in enostaven način predstavljamo najpomembnejše informacije o podjetju, naših energetskih objektov in ponudbi celovitih elektroenergetskih rešitev.