Strokovne javnosti

Dogodki

Na različnih dogodkih Skupina Elektro Gorenjska predstavlja primere dobre prakse, izzive in trende na področju distribucije in uvajanja novih tehnologij.

Aktualni dogodki

7. Strateška konferenca elektrodistribucijskih podjetij 

Slovenska podjetja za distribucijo električne energije, združena v Gospodarskem interesnem združenju distribucije električne energije tradicionalno vsako leo organiziramo Strateško konferenco elektrodistribucije Slovenije, tematski dogodek, ki naslavlja aktualne teme energetike.

Vabljeni na dogodek, ki bo letos 8. septembra 2022 na Bledu. Rdeča nit letošnjih razprav bo pot do zelene energetske preobrazbe.

Na dogodku bodo predstavljeni projekti, s katerimi elektrodistribucijska podjetja utiramo pot zelenemu dogovoru. Seveda ne moremo spregledati aktualne tematike, povezane z draginjo in spoprijemanje z velikimi podražitvami vseh energentov.

Gostje bodo predstavniki resornega ministrstva, regulatorja in upravljavca kapitalskih naložb (lastnika), predstavniki distribucij in strokovnjaki, ki bodo predstavili trende na področju razvoja elektrodistribucije. Več o dogodku 

Več o preteklih konferencah si lahko ogledate na naslednjih povezavah.

Zaključki preteklih konferenc
Posnetek 6. konference

Strokovni članki

Zaposleni Skupine Elektro Gorenjska s strokovnimi članki sodelujejo na različnih konferencah in dogodkih.

Med aktualnimi je 15. Konferenca slovenskih elektroenergetikov CIGRE - CIRED v Laškem.