Strokovne javnosti

Dogodki

Na različnih dogodkih Skupina Elektro Gorenjska predstavlja primere dobre prakse, izzive in trende na področju novih tehnologij.

Aktualni dogodki

6. Strateška konferenca elektrodistribucijskih podjetij 

Slovenska podjetja za distribucijo električne energije, združena v Gospodarskem interesnem združenju distribucije električne energije, so konec septembra 2021 organizirala 6. Strateško konferenco elektrodistribucije Slovenije.

Na konferenci z naslovom Prihodnost je električna so v središče postavili pomen in vlogo distribucije pri prehodu na zeleno energijo. Udeležence je nagovoril tudi minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, ki je poudaril pomen distribucijskih podjetij pri prehodu v nizkoogljično družbo.

Predstavniki distribucij, domači in tuji strokovnjaki so predstavili trende na področju fleksibilnosti in digitalizacije omrežja ter izzive, s katerimi se soočajo. Ključno vlogo pri prehodu v nizkoogljično družbo bo imel distribucijski sistem, ki pa mora poleg naprednosti omogočati tudi elementarno funkcijo prenosa moči, so se strinjali tudi sodelujoči predsedniki uprav EDS in predstavnik SDH na okrogli mizi, ki je potekala v popoldanskem času.

Več o zaključkih konference in posnetek konference si lahko ogledate na naslednjih povezavah.

Gradivo konference
Posnetek konference

Strokovni članki

Zaposleni Skupine Elektro Gorenjska s strokovnimi članki sodelujejo na različnih konferencah in dogodkih.

Med aktualnimi je 15. Konferenca slovenskih elektroenergetikov CIGRE - CIRED v Laškem.