Strokovne javnosti

Dogodki

Na različnih dogodkih Skupina Elektro Gorenjska predstavlja primere dobre prakse, izzive in trende na področju distribucije in uvajanja novih tehnologij.

Aktualni dogodki

Strateška konferenca elektrodistribucijskih podjetij 

Slovenska podjetja za distribucijo električne energije, združena v Gospodarskem interesnem združenju distribucije električne energije tradicionalno enkrat letno organiziramo Strateško konferenco elektrodistribucije Slovenije, tematski dogodek, ki naslavlja aktualne teme energetike.


Več o preteklih konferencah si lahko ogledate na  Zaključki preteklih konferenc
 

Strokovni članki

Zaposleni Skupine Elektro Gorenjska s strokovnimi članki sodelujejo na različnih konferencah in dogodkih.

Med aktualnimi je 15. Konferenca slovenskih elektroenergetikov CIGRE - CIRED v Laškem.