Priključevanje na omrežje

V Skupini Elektro Gorenjska izvajamo hiter, pregleden in enostaven postopek
priključevanja
stanovanjskih, industrijskih ali poslovnih objektov na električno omrežje. Vloge za vse postopke lahko izpolnite prek spleta, jih podpisane in z vsemi zahtevanimi prilogami pošljete na naš naslov ali pa se oglasite v eni od naših sprejemnih pisarn.

Za lažje razumevanje sledite spodnjim korakom, ki jih morate opraviti v posamezni fazi postopka priključevanja na omrežje.

Pridobitev projektnih pogojev

Pridobitev projektnih pogojev

Več informacij
Pridobitev pozitivnega mnenja k projektu

Pridobitev pozitivnega mnenja k projektu

Več informacij
Pridobitev soglasja za priključitev

Pridobitev soglasja za priključitev

Več informacij
Plačilo stroškov priključitve

Plačilo stroškov priključitve

Več informacij
Izgradnja javnega omrežja oz. individualnega priključka

Izgradnja javnega omrežja oz. individualnega priključka

Več informacij
Priklop novega priključka

Priklop novega priključka

Več informacij

Do gradbenega dovoljenja

Postopek do začetka gradnje objekta se razlikuje glede na to, ali zanj potrebujete gradbeno dovoljenje ali ne.

Gradbeno dovoljenje je potrebno za zahtevni in nezahtevni objekt, za enostavnega pa ne.
Informacijo glede tega, kako je razvrščen vaš objekt, lahko preverite na spletni strani, lahko pa jo pridobite tudi na pristojni upravni enoti, ki gradbena dovoljenja izdaja.

V kolikor za objekt potrebujete gradbeno dovoljenje, morate pridobiti pozitivno mnenje k projektu. Pred tem priporočamo tudi pridobitev projektnih pogojev.