Priključevanje na omrežje

V Skupini Elektro Gorenjska izvajamo hiter, pregleden in enostaven postopek
priključevanja
stanovanjskih, industrijskih ali poslovnih objektov na električno omrežje. Vloge za vse postopke lahko izpolnite prek spleta, jih podpisane in z vsemi zahtevanimi prilogami pošljete na naš naslov ali pa se oglasite v eni od naših sprejemnih pisarn.

Za lažje razumevanje sledite spodnjim korakom, ki jih morate opraviti v posamezni fazi postopka priključevanja na omrežje.

Pridobitev projektnih pogojev

Pridobitev projektnih pogojev

Več informacij
Pridobitev pozitivnega mnenja k projektu

Pridobitev pozitivnega mnenja k projektu

Več informacij
Pridobitev soglasja za priključitev

Pridobitev soglasja za priključitev

Več informacij
Plačilo stroškov priključitve

Plačilo stroškov priključitve

Več informacij
Izgradnja javnega omrežja oz. individualnega priključka

Izgradnja javnega omrežja oz. individualnega priključka

Več informacij
Priklop novega priključka

Priklop novega priključka

Več informacij

Priklop novega priključka

Po uspešni izgradnji omrežja in priključka nam posredujete le še Vlogo za priključitev in uporabo sistema z vsemi prilogami. Pri objektih z novo inštalacijo se najprej omogoči začasni priklop za 14 dni, po preveritvi vseh inštalacij pa se omogoči stalen priklop na distribucijsko omrežje. Vlogo za priključitev in uporabo sistema ste prejeli skupaj z računom.

1 Vi izpolnete in pošljete Vlogo za priključitev z vsemi prilogami.
2 Pošljemo vam Pogodbo o uporabi sistema in omogočimo začasni priklop objekta.
3 Posredujete nam Izjavo pooblaščenega oglednika in Kopijo zapisnika o pregledu.
4 Priklop priključka na omrežje Elektro Gorenjska.

Po uspešno oddani vlogi vam pošljemo Pogodbo o uporabi sistema ter vam omogočimo začasen, 14-dnevni priklop na distribucijsko omrežje, da lahko opravite pregled in meritve vaših inštalacij. Po prejemu vseh prilog zaključimo postopek in vam omogočimo stalen priklop na distribucijsko omrežje. 

Vlogi morate priložiti dokumentacijo kot je označeno na sami vlogi.

Potrebne priloge ste že dobili skupaj z Vlogo za priključitev in uporabo sistema. V kolikor ste jih založili, lahko uporabite prazne priloge spodaj, ali nas pokličete, da vam jih ponovno pošljemo.