Celostne energetske storitve za podjetja

Gorenjske elektrarne izvajajo projekte učinkovite rabe energije oz. ponujajo t. i. energetske storitve. Projekte učinkovite rabe energije vodimo na lokacijah pogodbenih partnerjev, ki so tako soudeleženi pri finančnih prihrankih z naslova oskrbe z energijo, učinkovitejšega ravnanja z energijo in varovanja okolja.

Na področju učinkovite rabe energije podjetjem nudimo:

  • izvedbo projektov soproizvodnje električne in toplotne energije (SPTE oz. kogeneracije),
  • prenovo razsvetljave, kotlovnic itd.,
  • menjavo energentov,
  • posodobitev ogrevalnih sistemov,
  • izboljšavo toplotnega ovoja stavb idr.


Projekte učinkovite rabe energije v celoti izvedemo in financiramo sami ali skupaj s partnerjem, ki bo v prihodnje porabljal manj električne energije.

V vsakem primeru se partnerju strošek za oskrbo z energijo zmanjša.