Povpraševanja

Datum objave Naslov Šifra Rok za oddajo Izbrani ponudnik
02. 06. 2023 Dobava iskalca podzemnih inštalacij z vgrajenim GPS sprejemnikom vLoc3 RKT - Pro, proizvajalca Vivax-Metrotech (2 kosa) POV23-025 08. 06. 2023 /
30. 05. 2023 Dopolnitev projektne dokumentacije za rekonstrukcijo in spremembo energetskega objekta v poslovni objekt: Razvojno raziskovalni center za nove tehnologije, poslovne modele in sisteme na Zlatem Polju POV23-024 05. 06. 2023 /
26. 04. 2023 Dobava 15 kosov radijskih postaj, proizvajalca 4RF, tip Aprisa SR+ APSQ-N400-SSC-HD-40-ENAA (SR+, BR, 400-470 MHz, SSC, HD, 4E0S, EN, AA) z dodatno opremo POV23-021 05. 05. 2023 IT 100, d.o.o., Brezovica pri Ljubljani
17. 04. 2023 Dobava dveh ognjevarnih omar POV23-020 18. 04. 2023 IMS-ADIT, d.o.o., Trzin
14. 04. 2023 Dobava inštrumentov za merjenje ozemljitvene upornosti POV23-019 14. 04. 2023 MICOM ELECTRONICS, d.o.o., Trzin
31. 03. 2023 Odvoz, črpanje plina SF6 iz stikalnih blokov RMU in stikal SECTOS ter dostava plina in materiala pooblaščeni organizaciji za uničenje POV23-018 07. 04. 2023 ELWE & CO. d.o.o., Selnica ob Dravi
30. 03. 2023 Podaljšanje podpore Jira (Server) in dodatkov do februarja 2024 POV23-016 05. 04. 2023 SMARTIS d.o.o., Ljubljana
30. 03. 2023 Pregled delovne opreme POV23-017 06. 04. 2023 VPD-PV d.o.o., PE Šenčur
17. 03. 2023 Vzdrževanje CheckPoint in Cisco računalniške strojne in programske opreme ter dodatne storitve POV23-009 24. 03. 2023 S&T Iskratel d.o.o., Kranj
16. 03. 2023 Dobava zapisovalnikov omrežja MC750 ISKRA (55 kosov) POV23-015 22. 03. 2023 ISKRA, d.o.o., Ljubljana
08. 03. 2023 Povabilo k oddaji ponudbe o izvedbi dogovorjenih postopkov revizije informacijskih storitev Enotne vstopne točke v povezani družbi Informatika, d.o.o. POV23-014 31. 03. 2023 CEPRIS, d.o.o., Maribor
08. 03. 2023 Delna zamenjava stavbnega pohištva v počitniškem objektu Vogel POV23-013 31. 03. 2023 SPING d.o.o., Škofja Loka
02. 03. 2023 Dobava in montaža lastne rabe v RTP Železniki POV23-012 10. 03. 2023 J-Rupert d.o.o., Ljubljana
01. 03. 2023 Sklepanje služnostnih in prodajnih pogodb na območju Elektra Gorenjska, d.d. POV23-011 09. 03. 2023 MAGO, Marko Goršič s.p., Kranj (1. in 2. sklop), PRO3, d.o.o., Kamnik (3. sklop)
22. 02. 2023 Izdelava dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne elektroenergetske objekte na področju Gorenjske POV23-010 28. 02. 2023 PROPROSTOR, Jan Mazi s.p., Ljubljana
17. 02. 2023 Sklepanje služnostnih in prodajnih pogodb na območju Elektra Gorenjska, d.d. POV23-007 23. 02. 2023 Ustavljen postopek.
13. 02. 2023 Izvajanje koordinacije varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih POV23-008 20. 02. 2023 Janko Sekne, s.p., Kranj
07. 02. 2023 Izvedba izobraževanja notranjih presojevalcev iSVK POV23-004 15. 02. 2023 SIQ Ljubljana, Ljubljana
26. 01. 2023 Urejanje okolice in zelenic v energetskih objektih na področju Elektra Gorenjska, d.d. POV23-003 02. 02. 2023 Matevž Pirš s.p., Laze v Tuhinju
25. 01. 2023 Dobava tokovnih transformatorjev za potrebe menjave in priključevanja uporabnikov na merilno mesto za leto 2023 POV23-002 31. 01. 2023 MERLAB, d.o.o., Vodice