Povpraševanja

Datum objave Naslov Šifra Rok za oddajo Izbrani ponudnik
07. 02. 2023 Izvedba izobraževanja notranjih presojevalcev iSVK POV23-004 15. 02. 2023 /
26. 01. 2023 Urejanje okolice in zelenic v energetskih objektih na področju Elektra Gorenjska, d.d. POV23-003 02. 02. 2023 /
25. 01. 2023 Dobava tokovnih transformatorjev za potrebe menjave in priključevanja uporabnikov na merilno mesto za leto 2023 POV23-002 31. 01. 2023 MERLAB, d.o.o., Vodice