Povpraševanja

Datum objave Naslov Šifra Rok za oddajo Izbrani ponudnik
12. 05. 2022 Meritve galvanskih povezav in EMC (elektromagnetna kompatibilnost) za 20 kV in 110 kV stikališče v RTP 110/20 kv Škofja Loka POV22-014 19. 05. 2022 /
23. 03. 2022 Dobava zapisovalnika omrežja MC750 Iskra POV22-010 30. 03. 2022 /
04. 03. 2022 Dobava energijsko učinkovite računalniške opreme POV22-06 10. 03. 2022 TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana za 1. in 3. sklop; INTERMAC, d.o.o., Kranj, Kranj za 2. sklop
25. 02. 2022 Izdelava dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne elektroenergetske objekte na področju Gorenjske POV22-009 04. 03. 2022 PROPROSTOR, JAN MAZI S.P.
21. 02. 2022 Povečanje števila Jira (Server) licenc iz 100 na 250 uporabnikov POV22-008 23. 02. 2022 SMARTIS d.o.o., Ljubljana
31. 01. 2022 Izdelava "verificirane" Metodologije izračuna ogljičnega odtisa organizacije POV22-005 09. 02. 2022 ENERGMAN, Tomaž Fatur s.p.
25. 01. 2022 Izvajanje urejanja okolice in zelenic v energetskih objektih na področju Elektra Gorenjska, d.d. POV22-003 04. 02. 2022 MATEVŽ PIRŠ s.p., Gozdarstvo Pirš, Laze v Tuhinju
13. 01. 2022 Dobava baterijske hidravlične preše v kovčku, Klauke EKM 60/22-CFM (2 kosa) in baterijskih hidravličnih škarij v kovčku, Klauke ES 85-CFM (1 kos) POV22-002 21. 01. 2022 ISARIA D.O.O., Čeče
13. 01. 2022 Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo in spremembo energetskega objekta v poslovni objekt: Razvojno raziskovalni center za nove tehnologije, poslovne modele in sisteme na Zlatem Polju - objekt Špaiza POV22-001 26. 01. 2022 APP JESENICE, d.o.o.