Povpraševanja

Datum objave Naslov Šifra Rok za oddajo Izbrani ponudnik
17. 12. 2021 Izdelava elaboratov križanja in poteka elektroenergetskih vodov v varovalnem pasu glavnih in regionalnih cest na področju Gorenjske in pridobitev soglasja DRSI POV21-039 21. 12. 2021 CE DESIGN PLUS D.O.O., Kranj
02. 12. 2021 Izračun in meritev električnih parametrov na 110 kV daljnovodih POV21-037 07. 12. 2021 ELEKTROINŠTITUT Milan Vidmar, Ljubljana
17. 11. 2021 Vgradnja lastne rabe v RTP Tržič POV21-036 24. 11. 2021 J - Rupert d.o.o., Ljubljana
11. 11. 2021 Izvedba gradbenih del za sanacijo okolice brežine SM32 na DV Železniki - Bohinj POV21-035 23. 11. 2021 BAUIMEX d.o.o., Kranj
03. 11. 2021 Dobava termografske kamere FLIR E54 s šolanjem (8 kompletov) POV21-034 11. 11. 2021 MICOM ELECTRONICS D.O.O., Ljubljana
05. 10. 2021 Sklepanje služnostnih in prodajnih pogodb na območju Elektra Gorenjska, d.d. POV21-033 11. 10. 2021 MAGO, Marko Goršič s.p., Zgornja Besnica, za 1. in 2. sklop; PRO3 D.O.O., Kamnik, za 3. sklop
29. 09. 2021 Predelava elektro inštalacij v apartmajskem objektu Ukanc 3-6 v Bohinju POV21-032 08. 10. 2021 Ustavljen postopek.
02. 09. 2021 Izvajanje revizijskih in servisnih del na stacionarnih AKU baterijah na področju Elektra Gorenjska, d.d. POV21-031 10. 09. 2021 EEA Medved d.o.o., Laško
20. 08. 2021 Komunikacijsko vključevanje v koncentrator daljinsko vodenih objektov TP Ravne, TP Begunje in TP Žiganja vas ter dobava in montaža Capdis v TP Veriga in RP Stolpiči POV21-030 31. 08. 2021 SIPRONIKA D.O.O., Ljubljana
18. 08. 2021 Dobava kombinirane hidravlične naprave za preverjanje breznapetostnega stanja s prebijanjem in rezanjem kabla (2 kosa) POV21-029 26. 08. 2021 FINFORM D.O.O., Trbovlje
06. 07. 2021 Tehnična izvedba in vzdrževanje spletne strani skupine Elektro Gorenjska POV21-028 15. 07. 2021 Creatim d.o.o., Šenčur
22. 06. 2021 Dobava, prestavitev in montaža arhivskih sistemov v Elektru Gorenjska, d.d. POV21-026 28. 06. 2021 Trevis d.o.o., Domžale
18. 06. 2021 Izvajanje geodetskih storitev na območju Elektra Gorenjska, d.d. POV21-027 23. 06. 2021 GEOBI d.o.o., Šenčur
04. 06. 2021 Dobava in implementacija računalniške opreme POV21-025 15. 06. 2021 TELEKOM SLOVENIJE, D.D.
04. 06. 2021 Dobava in implementacija agentov za zaščito končnih klientov podjetja Check Point Software Technologies Ltd. POV21-024 10. 06. 2021 S&T Slovenija d.d., Ljubljana
31. 05. 2021 Izvedba elektroinštalacijskih del pri preureditvi obstoječega poslovnega objekta KN Radovljica POV21-023 04. 06. 2021 GORENJSKE ELEKTRARNE, d.o.o.
18. 05. 2021 Izvedba certificirane presoje sistemov integriranega sistema vodenja (iSVK) POV21-022 25. 05. 2021 SIQ Ljubljana
14. 05. 2021 Dobava pisal in ploter papirja POV21-021 20. 05. 2021 Biroprodaja d.o.o., Murska Sobota (1. in 2. sklop)
29. 04. 2021 Izdelava projektne dokumentacije, faza DGD in PZI – zunanja ureditev zemljišč in postavitev novega nadstreška (NAROČNIK: GORENJSKE ELEKTRARNE, d.o.o.) GE21-001 17. 05. 2021 HNG, d.o.o., Mengeš
29. 04. 2021 Izvajanje geodetskih storitev na območju Elektra Gorenjska, d.d. POV21-020 07. 05. 2021 Ustavljen postopek
29. 04. 2021 Preureditev obstoječega poslovnega objekta KN Radovljica POV21-019 12. 05. 2021 ART DOM d.o.o., Škofja Loka
22. 04. 2021 Dobava dveh baterijskih hidravličnih preš KLAUKE EKM 60/22 CFM 6-300 mm2 POV21-018 28. 04. 2021 ISARIA D.O.O., Čeče
09. 04. 2021 Izvedba montaže diferenčne zaščite v SN celicah v RTP Labore POV21-017 19. 04. 2021 KOLEKTOR IGIN d.o.o., Ljubljana - Črnuče
02. 04. 2021 Dobava zapisovalnika omrežja iMC784 (10 kosov) POV21-015 12. 04. 2021 ISKRA, d,o,o,, Ljubljana
26. 03. 2021 Dobava traktorja POV21-014 07. 04. 2021 Agromehanika d.d., Kranj
23. 03. 2021 Dobava 25 kosov radijskih postaj - proizvajalca 4RF tip Aprisa SR+ APSQ-N400-SSC-HD-40-ENAA (SR+, BR, 400-470 MHz, SSC, HD, 4EOS, EN, AA) POV21-013 30. 03. 2021 IT 100 D.O.O., POD GRADOM 27, Ljubljana
16. 03. 2021 Izvedba gradbenih del za temeljenje cevnih stebrov v RTP 110/20 Škofja Loka POV21-010 23. 03. 2021 BAUIMEX d.o.o., Kranj
15. 03. 2021 Izdelava elaboratov križanja in poteka elektroenergetskih vodov v varovalnem pasu glavnih in regionalnih cest na področju Gorenjske in pridobitev soglasja DRSI POV21-009 23. 03. 2021 CE DESIGN PLUS D.O.O., Kranj
05. 03. 2021 Izbira projektanta gradbenih del 110kV stikališča - RTP 110/20 kV Primskovo - rekonstrukcija 110 kV stikališča POV21-005 19. 03. 2021 KORONA d.d., Ljubljana
03. 03. 2021 Izbira prevzemnika nevarnih odpadkov, čiščenje lovilcev olj in maščob v RTP-jih ter intervencije razlitja nevarnih snovi POV21-008 11. 03. 2021 EKOL d.o.o., Kranj
22. 02. 2021 Izvajanje koordinacije varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih POV21-007 26. 02. 2021 Janko Sekne s.p., Šenčur (1., 2. in 3. sklop)
18. 02. 2021 Izdelava geodetskih načrtov in zakoličb na območju Elektra Gorenjska, d.d. POV21-006 26. 02. 2021 Domplan, d.d., Kranj (1., 2. in 3. sklop)
09. 02. 2021 Povabilo k oddaji ponudbe o izvedbi dogovorjenih postopkov pregleda na področjih telekomunikacijkih povezav in hardware arhitekture IKT sistema v družbi Elektro Gorenjska, d.d. POV21-004 01. 03. 2021 S&T Slovenija d.d.
09. 02. 2021 Izvajanje urejanja okolice in zelenic v energetskih objektih na področju Elektra Gorenjska, d.d. POV21-003 18. 02. 2021 MATEVŽ PIRŠ S.P., Laze v Tuhinju
01. 02. 2021 Dobava kompaktne aluminijaste transformatorske postaje (TP) POV21-002 09. 02. 2021 ENERGONET d.o.o., Ljubljana
25. 01. 2021 Izdelava aplikacije za napredno analitiko v nizkonapetostnih (NN) omrežjih POV21-001 29. 01. 2021 ELEKTROINŠTITUT Milan Vidmar, Ljubljana