Povpraševanja

Datum objave Naslov Šifra Rok za oddajo Izbrani ponudnik
12. 12. 2023 Izvedba zunanje presoje kakovosti notranje revizije POV23-059 19. 12. 2023 VERUM d.o.o., Ljubljana
04. 12. 2023 Izdelava elaboratov križanja in poteka elektroenergetskih vodov v varovalnem pasu glavnih in regionalnih cest na področju Gorenjske in pridobitev soglasja DRSI POV23-058 08. 12. 2023 CESTA LUNAR d.o.o.
29. 11. 2023 Dobava frekvenčnih analizatorjev PLC komunikacije POV23-057 06. 12. 2023 ENERVIZOR d.o.o., Kranj
27. 11. 2023 Dobava energijsko učinkovite računalniške oreme POV23-056 01. 12. 2023 INTERMAC d.o.o., Kranj
23. 11. 2023 Izdelava idejne zasnove in projekta PZI energetske sanacije steklenih površin in fasade, z umestitvijo prezračevanja objekta upravne stavbe Elektra Gorenjska d.d. POV23-053 01. 12. 2023 STUDIO TRŽIČ, d.o.o., Tržič
22. 11. 2023 Dobava PLC filtrov in blokad POV23-055 29. 11. 2023 BRS d.o.o., Ljubljana - Polje
20. 11. 2023 Cenitev nepremičnin poslovnega kompleksa na lokaciji Moste 2a v Žirovnici, za namen računovodskega poročanja POV23-054 12. 12. 2023 KORZO d.o.o., Šmarje - Sap
14. 11. 2023 Nakup in vzpostavitev orodja za privilegirano upravljanje dostopov (Privileged Access Management - PAM) POV23-051 22. 11. 2023 ADD, d.o.o. Ljubljana
08. 11. 2023 Izbira projektanta gradbenih del 110 kV stikališča - RTP 110/20 kV Trata POV23-050 15. 11. 2023 STUDIO TRŽIČ, d.o.o., Tržič
06. 11. 2023 Cenitev nepremičnin v Škofji Loki POV23-049 10. 11. 2023 KORZO d.o.o., Šmarje - Sap
25. 10. 2023 Izvedba storitev za podporo razvoju omrežja in projektov POV23-044 06. 11. 2023 DPK INŽENIRING d.o.o., Kranj
18. 10. 2023 Dobava treh polnilnic ENELION LUMINA za električna vozila POV23-046 26. 10. 2023 EV POLNILNICE d.o.o.; Šentjanž
13. 10. 2023 Dobava osebnega vozila Volkswagen Tiguan Allspace POV23-045 23. 10. 2023 AVTOHIŠA VRTAČ, d.o.o. Kranj
13. 10. 2023 Izgradnja panelne ograje in drsnih vrat na deponiji drogov v Radovljici POV23-042 19. 10. 2023 PEKOVEC d.o.o., Volčja Draga
27. 09. 2023 Izdelava študije "Analiza zakonodaje in zahtev trga, vezano na uvedbo Naprednega merilnega sistema (NMS) 2.0" POV23-041 05. 10. 2023 Elektroinštitut Milan Vidmar
31. 08. 2023 Servisno vzdrževanje dvigal POV23-039 07. 09. 2023 DVIGALA SUŠNIK d.o.o., Ljubljana
22. 08. 2023 Dobava petih ergonomskih stolov - tip Violle, črna barva POV23-038 28. 08. 2023 MARC INTERIERI d.o.o., Ljubljana
11. 08. 2023 Izdelava, dobava in montaža pohištva za počitniški objekt Izola - AP 1-4 POV23-037 23. 08. 2023 MATEJ ALEKSIČ S.P., Jesenice
28. 07. 2023 Dobava in montaža dizel agregata, model BD 33.0, moč 33/30 kVA POV23-035 07. 08. 2023 TRM elektronika d.o.o., Medvode
27. 07. 2023 Vzdrževanje sistema tehničnega varovanja za obdobje treh let POV23-036 04. 08. 2023 A KODA PLUS, d.o.o., Trzin
21. 07. 2023 Izvajanje storitev varovanja POV23-034 04. 08. 2023 RIVAL - VTS, d.o.o., Ljubljana
10. 07. 2023 Dobava dveh usmerjevalnikov Cosco catalyst c8200-1n-4t in podaljšanje licence Cisco ISR4451 sec bundle, w/sec licence za obdobje treh let POV23-032 14. 07. 2023 KONTRON d.o.o., Kranj
06. 07. 2023 Dobava inštrumentov za merjenje ozemljitvene upornosti POV23-033 13. 07. 2023 METREL d.o.o., Horjul
03. 07. 2023 Nakup licenc za ExtremeCloudlQ-Site Engine (XIQ-SE) za obdobje treh let POV23-031 10. 07. 2023 SMART COM, d.o.o., Ljubljana
27. 06. 2023 Dobava pisal in ploter papirja za obdobje dveh let POV23-030 07. 07. 2023 BIROPRODAJA d.o.o., Murska Sobota
27. 06. 2023 Dobava PVC kabelskih objemk POV23-029 30. 06. 2023 PETEZE d.o.o., Mengeš
23. 06. 2023 Vzpostavitev strežnika ter namestitev in konfiguracija programske opreme za potrebe pretvorbe podatkov med različnimi formati, na osnovi obstoječe licence za UniFusion platformo POV23-027 29. 06. 2023 SIPRONIKA d.o.o., Ljubljana
22. 06. 2023 Revizija naročnikovega geografskega informacijskega sistema (GIS) POV23-028 10. 07. 2023 CEPRIS, d.o.o., Maribor
02. 06. 2023 Dobava iskalca podzemnih inštalacij z vgrajenim GPS sprejemnikom vLoc3 RKT - Pro, proizvajalca Vivax-Metrotech (2 kosa) POV23-025 08. 06. 2023 BONUS - GMC d.o.o., Kočevje
30. 05. 2023 Dopolnitev projektne dokumentacije za rekonstrukcijo in spremembo energetskega objekta v poslovni objekt: Razvojno raziskovalni center za nove tehnologije, poslovne modele in sisteme na Zlatem Polju POV23-024 05. 06. 2023 APP Jesenice, d.o.o., Jesenice
26. 04. 2023 Dobava 15 kosov radijskih postaj, proizvajalca 4RF, tip Aprisa SR+ APSQ-N400-SSC-HD-40-ENAA (SR+, BR, 400-470 MHz, SSC, HD, 4E0S, EN, AA) z dodatno opremo POV23-021 05. 05. 2023 IT 100, d.o.o., Brezovica pri Ljubljani
17. 04. 2023 Dobava dveh ognjevarnih omar POV23-020 18. 04. 2023 IMS-ADIT, d.o.o., Trzin
14. 04. 2023 Dobava inštrumentov za merjenje ozemljitvene upornosti POV23-019 14. 04. 2023 MICOM ELECTRONICS, d.o.o., Trzin
31. 03. 2023 Odvoz, črpanje plina SF6 iz stikalnih blokov RMU in stikal SECTOS ter dostava plina in materiala pooblaščeni organizaciji za uničenje POV23-018 07. 04. 2023 ELWE & CO. d.o.o., Selnica ob Dravi
30. 03. 2023 Podaljšanje podpore Jira (Server) in dodatkov do februarja 2024 POV23-016 05. 04. 2023 SMARTIS d.o.o., Ljubljana
30. 03. 2023 Pregled delovne opreme POV23-017 06. 04. 2023 VPD-PV d.o.o., PE Šenčur
17. 03. 2023 Vzdrževanje CheckPoint in Cisco računalniške strojne in programske opreme ter dodatne storitve POV23-009 24. 03. 2023 S&T Iskratel d.o.o., Kranj
16. 03. 2023 Dobava zapisovalnikov omrežja MC750 ISKRA (55 kosov) POV23-015 22. 03. 2023 ISKRA, d.o.o., Ljubljana
08. 03. 2023 Povabilo k oddaji ponudbe o izvedbi dogovorjenih postopkov revizije informacijskih storitev Enotne vstopne točke v povezani družbi Informatika, d.o.o. POV23-014 31. 03. 2023 CEPRIS, d.o.o., Maribor
08. 03. 2023 Delna zamenjava stavbnega pohištva v počitniškem objektu Vogel POV23-013 31. 03. 2023 SPING d.o.o., Škofja Loka
02. 03. 2023 Dobava in montaža lastne rabe v RTP Železniki POV23-012 10. 03. 2023 J-Rupert d.o.o., Ljubljana
01. 03. 2023 Sklepanje služnostnih in prodajnih pogodb na območju Elektra Gorenjska, d.d. POV23-011 09. 03. 2023 MAGO, Marko Goršič s.p., Kranj (1. in 2. sklop), PRO3, d.o.o., Kamnik (3. sklop)
22. 02. 2023 Izdelava dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne elektroenergetske objekte na področju Gorenjske POV23-010 28. 02. 2023 PROPROSTOR, Jan Mazi s.p., Ljubljana
17. 02. 2023 Sklepanje služnostnih in prodajnih pogodb na območju Elektra Gorenjska, d.d. POV23-007 23. 02. 2023 Ustavljen postopek.
13. 02. 2023 Izvajanje koordinacije varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih POV23-008 20. 02. 2023 Janko Sekne, s.p., Kranj
07. 02. 2023 Izvedba izobraževanja notranjih presojevalcev iSVK POV23-004 15. 02. 2023 SIQ Ljubljana, Ljubljana
26. 01. 2023 Urejanje okolice in zelenic v energetskih objektih na področju Elektra Gorenjska, d.d. POV23-003 02. 02. 2023 Matevž Pirš s.p., Laze v Tuhinju
25. 01. 2023 Dobava tokovnih transformatorjev za potrebe menjave in priključevanja uporabnikov na merilno mesto za leto 2023 POV23-002 31. 01. 2023 MERLAB, d.o.o., Vodice