Izdelava elaboratov križanja in poteka elektroenergetskih vodov v varovalnem pasu glavnih in regionalnih cest na področju Gorenjske in pridobitev soglasja DRSI

Datum objave: 04. 12. 2023

Šifra: POV23-058
Rok za oddajo: 08. 12. 2023
Izbrani ponudnik: CESTA LUNAR d.o.o.

Povabilo.

Nazaj