GreenSwitch

S sodelovanjem in izvedbo projekta GreenSwitch želimo optimizirati uporabo obstoječe elektroenergetske infrastrukture ter omogočiti integracijo novih tehnologij in naprednih funkcionalnosti v prenosnih in distribucijskih omrežjih Avstrije, Hrvaške in Slovenije. V okviru tega projekta pri reševanju sodobnih izzivov v energetskih omrežjih uporabljamo čezmejni pristop za nadaljnji razvoj omrežja.

Jedro projekta so investicije v primarno energetsko infrastrukturo. S tem bi omogočili maksimalni izkoristek omrežja in razvoj SmartGrids orodij, ki zajemajo različne tehnologije, platforme in funkcionalnosti v kombinaciji s hranilniki električne energije in visoko digitaliziranimi informacijskimi sistemi.

Projekt GreenSwitch prav tako naslavlja opolnomočenje aktivnih uporabnikov preko koriščenja prožnosti v njihovi porabi in proizvodnji električne energije. To je ključnega pomena za prihodnji razvoj in koordinirano optimizacijo delovanja prenosnih in distribucijskih operaterjev.

Trajanje: 2022 - 2028

​Cilji projekta

Ciljev projekta GreenSwitch je več, med drugim:

 • izgradnja odpornega energetskega omrežja, pripravljenega na razogljičenje,
 • povečanje priključne zmogljivosti omrežja za razpršene vire energije,
 • optimizacija investicije v omrežje,
 • izboljšava obzervabilnosti distribucijskih omrežij,
 • povečanje čezmejne zmogljivosti omrežij,
 • učinkovita integracija novih porabnikov v omrežje,
 • dvig kakovosti dobave električne energije,
 • koordinacija storitev prožnosti ter
 • optimalen izkoristek obstoječe infrastrukture.

Vključenost podjetja Elektro Gorenjska

Podjetje Elektro Gorenjska v projekt GreenSwitch prispeva z:

 • avtomatizacijo in nadgradnjo sekundarne opreme v treh obstoječih RTP-jih,
 • izgradnjo 20 novih avtomatiziranih transformatorskih postaj,
 • avtomatizacijo in posodobitvijo 60 obstoječih transformatorskih postaj,
 • izgradnjo nove čezmejne povezave z Avstrijo preko Ljubelja,
 • izgradnjo dodatnih optičnih povezav na območju Gorenjske,
 • izgradnjo 6 dodatnih zank v srednjenapetostnem omrežju ter
 • implementacijo novega ADMS sistema in povezanih naprednih funkcionalnosti.

Več na spletni strani projekta.