Inženiring – energetske storitve

Z visokim nivojem znanja, strokovnimi izkušnjami ter sodobno programsko opremo vam pomagamo pri pripravi vseh vrst dokumentov, vključno s projektno dokumentacijo za energetske postroje od idejne zasnove do projekta izvedenih del.

Omogočamo vam celostno upravljanje energetskih objektov in naprav ter vas podpiramo pri načrtovanju, gradnji in vzdrževanju vseh elektroenergetskih objektov in naprav.

Gradbene in elektromontažne storitve

Elektro Gorenjska že več kot 60 let ponuja celovite elektroenergetske rešitve v sklopu lastne infrastrukture oz. kot ponudbo poslovnim partnerjem in posameznim naročnikom.


Na področju izvajanja gradenj in elektromontažnih storitev skrbimo za:

  • vse vrste transformatorskih postaj 10 - 20 / 0,4 kV,
  • NN in SN podzeme ter nadzemne elektroenergetske vode,
  • NN priključke s priključno-merilnim mestom za vse vrste odjema,
  • ostale elektroenergetske objekte in naprave na NN in SN nivoju,
  • prestavitve, predelave in rekonstrukcije elektroenergetskih objektov, naprav ter vodov na NN in SN nivoju.

Za več informacij, pripravo ponudbe ter strokovno pomoč pri vseh korakih izvedbe gradbenih in elektromontažnih storitev smo vam na voljo na info@elektro-gorenjska.si ali v eni od naših sprejemnih pisarn.
 

Več informacij

David Gogala: david.gogala@elektro-gorenjska.si
Klemen Golmajer: klemen.golmajer@elektro-gorenjska.si
E-pošta: gradnje@elektro-gorenjska.si, ser@elektro-gorenjska.si