Creators

Projekt Creators obravnava tematiko vzpostavitve sistemov lokalnih pametnih energetskih skupnosti prek razvoja novih storitev, ekonomskih modelov in tehničnih rešitev.

Izvaja se na štirih primarnih demonstracijskih lokacijah, med njimi je ena na Jesenicah, ter šestih spremljevalnih lokacijah, med njimi se ena nahaja v Ljubljani.

V projektu sodeluje 17 partnerjev, med njimi štirje prihajajo iz Slovenije. To so Inštitut Jožef Stefan, SIJ Acroni, BTC in Elektro Gorenjska. Koordinator projekta je podjetje Cordeel iz Belgije.

Trajanje: september 2020 - oktober 2023

Cilji projekta

Namen projekta Creators je razvoj aplikacij in storitev, ki bodo ustvarjalce bodočih tehnološko naprednih lokalnih energetskih skupnosti podpirali pri njihovem zagonu, načrtovanju, izvajanju in upravljanju ter tako pospešili razvoj in poslovno uspešnost takih skupnosti.

Vključenost podjetja Elektro Gorenjska

Podjetje Elektro Gorenjska je v projektu aktivno vključeno s podporo SIJ Acroniju in družbi BTC pri:

  • zagotavljanju specifikacij in zahtev za opredelitev in razvoj slovenskih, projektov energetskih skupnosti,
  • izvajanju predlaganih dejavnosti na slovenskih projektih s poudarkom na spremljanju, preverjanju in potrjevanju doseženih rezultatov,
  • preizkušanju in potrjevanju kazalnikov za spremljanje delovanja energetskih skupnosti,
  • oblikovanju integriranih energetskih modelov za zanesljivejšo oceno energetske učinkovitosti,
  • analizi ponovljivosti oz. izvedljivosti predlaganih rešitev znotraj različnih testnih mest v Sloveniji,
  • podpori ostalim partnerjem pri ustvarjanju in potrjevanju novih poslovnih in izvedbenih modelov.

Več na spletni strani projekta.