Gorenjske elektrarne

Osnovna dejavnost hčerinske družbe Gorenjske elektrarne, d. o. o., je proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah, v sončnih elektrarnah ter proizvodnja energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom. Že vrsto let je dejavna na področju učinkovite rabe električne energije in energetskega managementa.

 

Firma: GORENJSKE ELEKTRARNE, podjetje za proizvodnjo električne energije, d. o. o.
Skrajšana firma: GORENJSKE ELEKTRARNE, D. O. O.
Sedež družbe: Stara cesta 3, 4000 Kranj
Telefon: 04 20 83 531
Faks: 04 20 83 512  
Spletna stran: www.gek.si
Elektronski naslov: info@gek.si
Matična številka: 1658298000
Identifikacijska številka za DDV: SI 76567788
Ustanovitelj: Elektro Gorenjska, d. d.
Direktor: mag. Aleks Jan