TrafoFlex

V okviru tega projekta naslavljamo optimalno delovanje transformatorjev. Za optimalno delovanje je najbolj pomembna informacija o temperaturnih vrednostih naprave, ki se trenutno meri statično. Tekom projekta, pa bi želeli najti način, s katerim bi pokrili tudi ostale dejavnike, ki vplivajo na temperaturo.

Sama temperatura vpliva tudi na »zdravstveno stanje« transformatorja, kar je pogojevano z obremenitvami transformatorja in zunanjo temperaturo. Nižja je temperature, večje obremenitve lahko še prenese brez, da bi za to trpela življenjska doba.

S tem bi imeli možnost kasnejše menjave obstoječih transformatorjev in bi tako investicijska sredstva lahko drugače razporedili.

Cilj projekta

Projekt stremi k razširitvi samega nabora vhodnih informacij, s katerimi določamo temperaturo transformatorja in posledično njegovo največjo moč. V realnem času bi obravnavali tudi ostale faktorje, ki posredno in neposredno vplivajo na temperaturo, ter na ta način višali ali nižali najvišjo moč. Tako bi bolj učinkovito izkoristili obstoječe transformatorje in zmanjšali prekoračitve vrednosti, ter posledično izpade. Dodatne parametre bi želeli dobiti skozi že dostopne informacije bližnjih meteoroloških postaj in brez dodatnih dragih senzorjev.

Trajanje: september 2021 – december 2022

Vključenost podjetja Elektro Gorenjska

Podjetje Elektro Gorenjska pri projektu sodeluje na več načinov:

  • klasifikacija transformatorskih postaj glede na vrsto,
  • iskanje pilotnih lokacij,
  • ugotavljanje temperaturne povezave med različnimi transformatorji in okolji,
  • demonstracija konceptov na realnem pilotu.