Inženiring – energetske storitve

Z visokim nivojem znanja, strokovnimi izkušnjami ter sodobno programsko opremo vam pomagamo pri pripravi vseh vrst dokumentov, vključno s projektno dokumentacijo za energetske postroje od idejne zasnove do projekta izvedenih del.

Omogočamo vam celostno upravljanje energetskih objektov in naprav ter vas podpiramo pri načrtovanju, gradnji in vzdrževanju vseh elektroenergetskih objektov in naprav.

Meritve

V Skupini Elektro Gorenjska z napredno opremo izvajamo širok spekter meritev, med katerimi so ključne:

 • umerjanje zaščite,
 • umerjanje zaščite ločilnih mest ter ostale zaščite hidroelektrarn, sončnih elektrarn ter ostale razpršene proizvodnje,
 • meritve električnih veličin,
 • meritve kakovosti napetosti po standardu SIST EN50160,
 • meritve obremenilnih diagramov.

Trend gradnje kabelskega omrežja namesto gradnje daljnovodov na srednjenapetostnem omrežju je zaradi različnih tehničnih in okoljevarstvenih razlogov vse močnejši. Kabelsko omrežje pod zemljo prinaša številne prednosti, a hkrati tudi težave v primeru okvare na kablovodih. S pomočjo napredne tehnologije in ustrezne opreme vam omogočamo:

 • meritve elektroenergetskih kablov z metodo VLF,
 • iskanje napak na srednjenapetostnem kablovodnem omrežju,
 • iskanje napak na nizkonapetostnem kablovodnem omrežju,
 • ustrezno diagnostiko na kablih.

Izvajamo tudi preglede vseh vrst naprav in objektov s pomočjo termovizije.

Za dodatne informacije smo vam z veseljem na razpolago na elektronskem naslovu ser@elektro-gorenjska.si.

Meritve električnih veličin

 • Meritve kakovosti napetosti po standardu SIST EN50160,
 • meritve obremenilnih diagramov.

Trend gradnje kabelskega omrežja namesto gradnje daljnovodov na srednjenapetostnem omrežju je zaradi različnih tehničnih in okoljevarstvenih razlogov vse večji. Kabelski sistemi prinašajo številne prednosti, vendar hkrati tudi težave, ko pride do okvare na kablovodih. S pomočjo tehnologije in ustrezne opreme vam tako omogočamo meritve elektroenergetskih kablov:

 • meritve elektroenergetskih kablov - VLF metoda,
 • iskanje napak na srednjenapetostnem kablovodnem omrežju, 
 • iskanja napak na nizkonapetostnem kablovodnem omrežju, 
 • izvajamo tudi ustrezno diagnostiko na kablih.

Poleg navedenih meritev vam omogočamo tudi  izvedbo in pregled vseh vrst naprav in objektov s pomočjo termovizije.

Za vse dodatne informacije smo vam z veseljem na razpolago na elektronskem naslovu ser@elektro-gorenjska.si

Diagnostika 

Z merilnim vozilom s pripadajočo specifično opremo in na podlagi več kot desetletja izkušenj na področju SN / NN kablov v lastnem omrežju in omrežju poslovnih partnerjev (Luka Koper, Salonit Anhovo idr.) izvajamo meritve, diagnostike in lociranje napak na SN / NN kablovodih:

 • meritve elektroenergetskih kablov z metodo VLF,
 • iskanje napak na SN kabelskem omrežju,
 • iskanje napak na NN kabelskem omrežju.

Izvajamo tudi ustrezno diagnostiko na kablih, s katero je mogoče oceniti generalno stanje izolacije kabla in določiti kritične elemente ali odseke kablovoda.

Za dodatne informacije smo vam z veseljem na razpolago na elektronskem naslovu ser@elektro-gorenjska.si.