Poslovanje Skupine Elektro Gorenjska

Ključni podatki Skupine Elektro Gorenjska za leto 2021

V Skupini Elektro Gorenjska smo vse izzive epidemije v letu 2021 prestali dobro in jih tudi dobro obvladujemo, zato so naše misli in aktivnosti že usmerjene v prihodnost. Smer, v katero gre energetika, je določena. Vse strokovne ocene in napovedi namreč nakazujejo, da bomo prav distribucijska omrežja postala osrednje okolje energetske transformacije.

Na območju Elektra Gorenjska se energetska transformacija trenutno najbolj odraža z velikim porastom števila sončnih elektrarn za samooskrbo in priključenih toplotnih črpalk. Vse omenjene naprave so priključene na nizkonapetostno omrežje, kjer povečujejo odjem, zato z ustreznim razvojem povečujemo robustnost nizkonapetostnega omrežja, da bo, ne glede na spremembe, še vedno zagotavljalo zanesljivo in kakovostno oskrbo z električno energijo. Investicijska sredstva so zelo omejena, kar utegne povzročati dodatne težave v prihodnje.

Smo pa v letošnjem letu uspešno zaključili prenovo sistema vodenja in zaščite v razdelilni transformatorski postaji Labore, prenovili smo razdelilno postajo Naklo, prav tako gradimo novo razdelilno transformatorsko postajo Škofja Loka skupaj s stikališčem in z nadzorništvom. Ne smemo pozabiti tudi na aktivnosti, ki potekajo za izgradnjo 110-kilovoltne daljnovodne povezave med Visokim in Kamnikom, prav tako pa tudi nadgradnje nizkonapetostnega omrežja.

V Gorenjskih elektrarnah sledijo cilju, da do leta 2023 dosežejo 6 megavatov (MW) skupne moči na področju pridobivanja električne energije v sončnih elektrarnah. Tako so v letošnjem letu zgradili dve novi sončni elektrarni na strehah trgovskega centra Merkur v Mariboru in v Murski Soboti. Slednjo tokrat predstavljamo na naslednjih straneh časopisa. Zeleno elektriko tako proizvajajo že v 18 sončnih elektrarnah. Med ključnimi letošnjimi investicijami je bila revitalizacija hidroelektrarne Zvirče, prav tako potekajo gradbena dela in aktivnosti za izgradnjo nove hidroelektrarne (HE) Standard, ki leži v Kranju. Ob ugodnih vremenskih razmerah bo nova elektrarna začela z delovanjem že v prihodnjem letu. Gorenjske elektrarne imajo tudi devet lastnih električnih polnilnih postaj, upravljajo pa jih več kot 30. Kot strokovnjaki na tem področju namreč ponujajo občinam možnost upravljanja in vzdrževanja njihovih postaj, prav tako jih vključujejo v sistem Gremo na elektriko. V letošnjem letu so na posestvu Brdo predstavili tudi pilotni projekt e-kolesarnice z električnimi kolesi daljšega dometa.

Več o poslovanju družb Skupine Elektro Gorenjska je na voljo v preteklih letnih poročilih.