Poslovanje Skupine Elektro Gorenjska

Ključni podatki Skupine Elektro Gorenjska za leto 2022

Gorenjski zagotavljati stalno in stabilno oskrbo z električno energijo je naša prva skrb. Skrbeti za njen razvoj, ustvarjati priložnosti za mlade in talente ter imeti posluh za tiste, ki jih izkušnje življenja včasih potisnejo na rob, pa je naša srčna odgovornost in razlog za obstoj. Poslanstvo Skupine Elektro Gorenjska je zagotavljati trajno energijo – energijo, ki ustvarja dobro v družbi in naravi.

Prelomnice leta so trenutek, ko zaustavimo korak in se ozremo za letom, ki ga zapuščamo, ter si zastavimo cilje za čas, v katerega vstopamo. Poslovanje družb v Skupini Elektro Gorenjska v letu 2022 lahko ocenimo kot pričakovano, a ne v skladu z načrti. Zaradi zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic, ki je bil sprejet kot odgovor na vpliv visokih cen energentov, so se naši prihodki znižali za 9,7 milijonov evrov, kar je približno četrtina naših celoletnih prihodkov. Nenačrtovan ukrep je korenito spremenil naše finančne in naložbene načrte ter pomembno posegel v naše zmožnosti priključevanja sončnih elektrarn v naše omrežje.

Prvotni investicijski načrt, ki je znašal 21 milijonov evrov, smo bili primorani znižati za več kot 9 milijonov evrov. Zmanjšanje razpoložljivih investicijskih sredstev smo uspeli delno nadomestiti s sredstvi od prodaje preostanka naložbe v družbi ECE. Končna vrednost naših investicij v letu 2022 je tako znašala 14,7 milijonov evrov, kar je vsekakor premalo, da bi lahko zagotavljali nemoteno priključevanje sončnih elektrarn v potrebnem obsegu.

Nepričakovan ukrep je spremenil naš korak, vendar ga ni ustavil. V letu 2022 smo tako zaključili pomembno rekonstrukcijo energetskega objekta RTP Škofja Loka s priključnimi 110-kilovoltnimi kablovodi in stavbo krajevnega nadzorništva. Na projekt smo še posebej ponosni, saj smo pri njegovi izgradnji kot prvi v Sloveniji uporabili inovativno projektantsko idejo naših sodelavcev – kompaktirni steber. Gre za prvo tovrstno rešitev na Gorenjskem in v Sloveniji, ki je dokaz, da je trajna inovativnost resnično doma v Skupini Elektro Gorenjska.

Prav tako smo pokablili 110-kilovoltne priključne daljnovode pri RTP Primskovo in vlagali v našo digitalizacijo. Oblikovali smo novo strategijo, ki usmerja naš korak do leta 2026. Aktivno smo vključeni v več kot 25 razvojnih projektov, s katerimi v slovensko energetiko prinašamo nove inovativne rešitve. Smo aktivni soustvarjalec in člen številnih razvojnih aktivnosti na Gorenjskem. Veliko pozornosti posvečamo ustvarjanju delovnega okolja, ki našim sedanjim in prihodnjih sodelavcem nudi varnost ter hkrati spodbudo in priložnost, da udejanjijo svoje talente in soustvarjajo zgodbo, ki piše prihodnost. 

Na območju Elektra Gorenjska se energetska transformacija trenutno najbolj odraža z velikim porastom števila sončnih elektrarn za samooskrbo in priključenih toplotnih črpalk. Vse omenjene naprave so priključene na nizkonapetostno omrežje, kjer povečujejo odjem, zato z ustreznim razvojem povečujemo robustnost nizkonapetostnega omrežja, da bo, ne glede na spremembe, še vedno zagotavljalo zanesljivo in kakovostno oskrbo z električno energijo. Investicijska sredstva so zelo omejena, kar utegne povzročati dodatne težave v prihodnje..

V Gorenjskih elektrarnah sledijo cilju, da do leta 2023 dosežejo 6 megavatov (MW) skupne moči na področju pridobivanja električne energije v sončnih elektrarnah.  Zeleno elektriko tako proizvajajo že v 18 sončnih elektrarnah, uspešno so kandidirali na razpisu za prejem nepovratnih sredstev. V letu 2022 so ponudbo razširili tudi na izgradnjo manjših sončnih elektrarn za samooskrbo

Več o poslovanju družb Skupine Elektro Gorenjska je na voljo v preteklih letnih poročilih.