Za delničarje

Leto 2024

Kratka informacija o poslovanju družb v Skupini Elektro Gorenjska v obdobju januar - marec 2024

Bilanca stanja na dan 30. marec 2024

Izkaz poslovnega izida družbe Elektro Gorenjska januar - marec 2024

Izplačilo letnega regresa zaposlenim v Skupini Elektro Gorenjska za leto 2024

Finančni koledar družbe Elektro Gorenjska, d. d., za leto 2024

Posli, ki se nanašajo na naročilo blaga in storitev v letu 2024

 

Leto 2023

Bilanca stanja na dan 31. december 2023

Izkaz poslovnega izida družbe Elektro Gorenjska januar - december 2023

Bilanca stanja na dan 30. september 2023

Izkaz poslovnega izida družbe Elektro Gorenjska januar-september 2023

Javna objava podatkov za družbo Elektro Gorenjska, d. d.

Poročilo o ujmah na področju Elektra Gorenjska v letu 2023

Razvojni načrt Elektra Gorenjska od leta 2023 do 2032

Bilanca stanja na dan 30. junij 2023

Izkaz poslovnega izida družbe Elektro Gorenjska januar-junij 2023

Izplačilo letnega regresa zaposlenim v Skupini Elektro Gorenjska za leto 2023

Bilanca stanja Elektro Gorenjska na dan 31. marec 2023

Izkaz poslovnega izida družbe Elektro Gorenjska januar-marec 2023

Finančni koledar družbe Elektro Gorenjska, d. d., za leto 2023

Posli, ki se nanašajo na naročilo blaga in storitev v letu 2023

Leto 2022

Nerevidirana bilanca stanja na dan 31. december 2022

Nerevidiran izkaz poslovnega izida družbe Elektro Gorenjska januar - december 2022

Bilanca stanja Elektro Gorenjska na dan 30. september 2022

Izkaz poslovnega izida družbe Elektro Gorenjska januar - september 2022

Bilanca stanja Elektro Gorenjska na dan 30. junij 2022

Izkaz poslovnega izida družbe Elektro Gorenjska januar - junij 2022

Izplačilo letnega regresa zaposlenim v Skupini Elektro Gorenjska za leto 2022

Bilanca stanja Elektro Gorenjska na dan 31. marec 2022

Izkaz poslovnega izida družbe Elektro Gorenjska januar - marec 2022

Finančni koledar družbe Elektro Gorenjska, d. d., za leto 2022

Posli, ki se nanašajo na naročilo blaga in storitev v letu 2022

Leto 2021

Nerevidirana bilanca stanja Elektro Gorenjska na dan 31. decembra 2021

Nerevidiran izkaz poslovnega izida družbe Elektro Gorenjska januar - december 2021

Bilanca stanja Elektro Gorenjska na dan 30. september 2021

Izkaz poslovnega izida družbe Elektro Gorenjska januar - september 2021

Bilanca stanja Elektro Gorenjska na dan 30. junij 2021

Izkaz poslovnega izida družbe Elektro Gorenjska januar - junij 2021

Bilanca stanja Elektro Gorenjska na dan 31. marec 2021

Izkaz poslovnega izida družbe Elektro Gorenjska januar - marec 2021

Posli, ki se nanašajo na naročilo blaga in storitev v letu 2021

Izplačilo regresa zaposlenim za leto 2021

Finančni koledar družbe Elektro Gorenjska, d. d., za leto 2021

Seznam javnih naročil v skladu z II. odstavkom 21. člena ZJN-3 za leto 2020

 

Leto 2020

Posli, ki se nanašajo na naročilo blaga in storitev v letu 2020

Izplačilo regresa zaposlenim za leto 2020

Finančni koledar družbe Elektro Gorenjska, d. d., za leto 2020

Seznam javnih naročil v skladu z II. odstavkom 21. člena ZJN-3 za leto 2019

 

Leto 2019

Izplačilo regresa zaposlenim za leto 2019

Posli, ki se nanašajo na naročilo blaga in storitev v letu 2019

Seznam javnih naročil v skladu z II. odstavkom 21. člena ZJN-3 za leto 2018

 

Leto 2018

Izplačilo regresa zaposlenim za leto 2018

Posli, ki se nanašajo na naročilo blaga in storitev v letu 2018

Seznam javnih naročil v skladu z II. odstavkom 21. člena ZJN-3 za leto 2017