Inženiring – energetske storitve

Z visokim nivojem znanja, strokovnimi izkušnjami ter sodobno programsko opremo vam pomagamo pri pripravi vseh vrst dokumentov, vključno s projektno dokumentacijo za energetske postroje od idejne zasnove do projekta izvedenih del.

Omogočamo vam celostno upravljanje energetskih objektov in naprav ter vas podpiramo pri načrtovanju, gradnji in vzdrževanju vseh elektroenergetskih objektov in naprav.

Gradnja

Zavedamo se visoke odgovornosti in zahtevnosti pri gradnjah in vzdrževanju elektroenergetskih objektov in naprav, zato skrbimo za stalno izobraževanje in ustrezno usposabljanje zaposlenih, ki izvajajo elektromontažna dela.

Izvajamo elektromontažna dela pod napetostjo na napravah in vodih nizke napetosti ter čiščenje naprav na srednjenapetostnem nivoju brez motenj odjema električne energije. Storitve opravljamo zanesljivo, strokovno, kakovostno in cenovno prijazno.

Več informacij

David Gogala: david.gogala@elektro-gorenjska.si
Klemen Golmajer: klemen.golmajer@elektro-gorenjska.si
E-pošta: gradnje@elektro-gorenjska.si, ser@elektro-gorenjska.si