Upravljanje z energijo

Cilj sodobnega energetskega upravljanja je stalna optimizacija rabe energije. To dviguje učinkovitost rabe energije, prispeva k znižanju stroškov za energijo ter k nižji obremenitvi okolja.

Osnova za energetsko upravljanje je sklop storitev, ki zajemajo optimalno izbiro in pravilno vgradnjo energetske opreme, njeno vzdrževanje v celotnem življenjskem ciklusu in spremljanje učinkov. Nadgradnja takšnega upravljanja je stalen nadzor nad vsemi energetskimi napravami.

V Gorenjskih elektrarnah nudimo produkt Energetski management. S kupcem določimo ukrepe za znižanje porabe in stroškov za energijo, jih izvedemo ter poskrbimo za financiranje projekta brez stroškov za naročnika. S pomočjo priporočil za optimizacijo porabe in znižanje stroškov za energijo kupcu ponudimo tudi možnost dodanih prihrankov.

Informacijski sistem GEKenergija je namenjen obvladovanju energijskih tokov v podjetju, podpira energetsko in okoljsko upravljanje ter omogoča trajno obvladovanje stroškov. Sistem uporabljajo že številna podjetja in občine na Gorenjskem. Trenutno je v fazi nadaljnjega razvoja aplikacije, ki bo podpirala tudi storitve energetskega knjigovodstva.