Lokalni trg prožnosti (projekt DN-FLEX)

Projekt lokalnega trga prožnosti se osredotoča na razvoj metod, ki bodo s pomočjo krmiljenja večjih porabnikov in proizvajalcev v omrežju, omogočale čim bolj optimalno rabo že obstoječega omrežja.

Svetovna težnja po razogljičenju se odraža tudi na elektro distribucijskem področju kamor se priključuje vse več razpršenih virov energije. Tu govorimo predvsem o sončnih elektrarnah, ki se pospešeno vgrajujejo, tudi na račun prihajajoče spremembe na področju obračunavanja.

Hkrati pa se gospodinjstva odločajo za menjavo načina ogrevanja in preklapljajo primarno na toplotne črpalke. Temu dodamo še polnilnice za električne avtomobile in pridemo do električnih obremenitev, za katere trenutno omrežje ni bilo dimenzionirano in lahko privede do napak v sistemu. V izogib temu se trenutno omrežje jača na klasičen način, vendar počasi ne zadostuje potrebam. Zato razvijamo alternative pristope, ki bi zamaknili, ali pa celo umaknili potrebo po ojačitvah.

Trajanje: oktober 2021 – september 2024

Cilji projekta

V okviru projekta se osredotočamo na širšo zgodbo, kjer se bo najprej razvil algoritem za oceno in napoved stanja omrežja. To so ključne informacije, s katerimi bomo dobili dober pregled nad obremenjenostjo na posameznih vozliščih in primerno ukrepali.

S tem znanjem se bo samodejno uravnavalo porabo in proizvodnjo naprav uporabnikov, ki bodo voljni sodelovati. V praksi bo to pomenilo, da bodo naprave regulirane na način, da ne bodo vse hkrati obremenjevale omrežja. Na določenih mestih bodo vgrajeni tudi hranilniki, s katerimi bo mogoče dodatno uravnavati konične napetosti v omrežju.

Vključenost podjetja Elektro Gorenjska 

Podjetje Elektro Gorenjska pri projektu sodeluje na več načinov:

  • najti primerno območje za izvedbo pilota,
  • inštalacija primernih merilnih števcev uporabnikom,
  • inštalacija baterijskih hranilnikov,
  • zajemanje in posredovanje podatkov EF za potrebe optimizacije algoritma,
  • podpora Fakulteti za elektrotehniko pri razvoju in testiranju algoritmov.