Inženiring – energetske storitve

Z visokim nivojem znanja, strokovnimi izkušnjami ter sodobno programsko opremo vam pomagamo pri pripravi vseh vrst dokumentov, vključno s projektno dokumentacijo za energetske postroje od idejne zasnove do projekta izvedenih del.

Omogočamo vam celostno upravljanje energetskih objektov in naprav ter vas podpiramo pri načrtovanju, gradnji in vzdrževanju vseh elektroenergetskih objektov in naprav.

Izgradnja priključka

Strokovno in hitro vam uredimo dobavo, montažo in izvedbo nizkonapetostnega priključka z upoštevanjem vseh elektroenergetskih standardov ter v skladu z izdanim Soglasjem za priključek.

Izgradnja priključka vključuje vso potrebno opremo (prostostoječa omarica s podstavkom, kablovodi itd.), ki zagotavlja varno in učinkovito uporabo električne energije.

Več informacij

David Gogala: david.gogala@elektro-gorenjska.si
Klemen Golmajer: klemen.golmajer@elektro-gorenjska.si
E-pošta: gradnje@elektro-gorenjska.si, ser@elektro-gorenjska.si