Inženiring – energetske storitve

Z visokim nivojem znanja, strokovnimi izkušnjami ter sodobno programsko opremo vam pomagamo pri pripravi vseh vrst dokumentov, vključno s projektno dokumentacijo za energetske postroje od idejne zasnove do projekta izvedenih del.

Omogočamo vam celostno upravljanje energetskih objektov in naprav ter vas podpiramo pri načrtovanju, gradnji in vzdrževanju vseh elektroenergetskih objektov in naprav.

Vzdrževanje elektroenergetskih objektov

Strankam nudimo različne možnosti vzdrževanja od rednih pregledov, meritev in revizij transformatorskih postaj, priključno-merilnih mest, naprav ter vodov na NN in SN nivoju do spremljanja obratovalnega stanja in vodenja evidenc.

V sklopu vzdrževanja elektroenergetskih naprav izvajamo meritve po programu Edison in Edison Plus za:

  • ozemljitve in galvanske povezave v TP,
  • električne inštalacije,
  • izolacijske upornosti navitja transformatorja,
  • dielektrično ustreznost transformatorskega olja,
  • izolacijsko upornost nizko in srednje napetostnih kablov,
  • kakovost spojev s pomočjo termovizijske kamere.

V Elektru Gorenjska izvajamo vsa vzdrževalna dela na elektroenergetski infrastrukturi, kot so obnove dotrajanih elektroenergetskih objektov, naprav, priključno merilnih mest ter nadzemnih in podzemnih vodov na NN in SN nivoju. V stalni pripravljenosti so intervencijske vzdrževalne skupine, ki poskrbijo, da v čim krajšem času odpravijo motnje na srednjenapetostnem omrežju.

Več informacij

David Gogala: david.gogala@elektro-gorenjska.si
Klemen Golmajer: klemen.golmajer@elektro-gorenjska.si
E-pošta: gradnje@elektro-gorenjska.si, ser@elektro-gorenjska.si