Inteligentni sistem za nadzor in napovedno vzdrževanje kritične infrastrukture v elektrodistribucijskem omrežju (SmartEAM)

Cilj projekta SmartEAM je razviti inteligentni sistem za nadzor in napovedno vzdrževanje kritične infrastrukture v elektrodistribucijskem omrežju. SmartEAM na trg uvaja inovativno rešitev, ki spreminja trenutno paradigmo spremljanja in vzdrževanja infrastrukture v distribucijskih omrežij. Na eni strani sistem zagotavlja dostopnost tudi za manjše in srednje velike distributerje električne energije (DSO) z omejeno možnostjo investicij, na drugi strani pa skozi fokus na aspekt napovednega vzdrževanja z rabo globokih nevronskih mrež uvaja tehnološki preskok v samem procesu nadzora in vzdrževanja infrastrukture. Gre za prvo rešitev na trgu, ki je:

  1. usmerjena v manjše in srednje velike DSO-je in ne naslavlja operaterjev prenosnega omrežja (TSO),
  2. zagotavlja kredibilnost pri napovedi stanja energetske infrastrukture, in
  3. ne zahteva velikih investicij v strojno in energetsko opremo.

Višina celotnih stroškov operacije: 742.335,00 EUR; Višina sofinanciranja: 296.934,00 EUR.

Projekt se izvaja v okviru Javnega razpisa EUREKA 2022, ki ga je objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Naložbo sofinancira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.