Priključevanje na omrežje

V Skupini Elektro Gorenjska izvajamo hiter, pregleden in enostaven postopek
priključevanja
stanovanjskih, industrijskih ali poslovnih objektov na električno omrežje. Vloge za vse postopke lahko izpolnite prek spleta, jih podpisane in z vsemi zahtevanimi prilogami pošljete na naš naslov ali pa se oglasite v eni od naših sprejemnih pisarn.

Za lažje razumevanje sledite spodnjim korakom, ki jih morate opraviti v posamezni fazi postopka priključevanja na omrežje.

Pridobitev projektnih pogojev

Pridobitev projektnih pogojev

Več informacij
Pridobitev pozitivnega mnenja k projektu

Pridobitev pozitivnega mnenja k projektu

Več informacij
Pridobitev soglasja za priključitev

Pridobitev soglasja za priključitev

Več informacij
Plačilo stroškov priključitve

Plačilo stroškov priključitve

Več informacij
Izgradnja javnega omrežja oz. individualnega priključka

Izgradnja javnega omrežja oz. individualnega priključka

Več informacij
Priklop novega priključka

Priklop novega priključka

Več informacij

Izgradnja javnega omrežja oz. individualnega priključka

1. Izgradnja javnega omrežja

Skladno z izdanim Soglasjem za priključitev in sklenjenim Dogovorom o širitvi omrežja se z izgradnjo javnega omrežja lahko začne po pridobitvi vseh soglasij, dovoljenj in služnosti ter plačilu vseh obveznosti. O nameravanem pričetku del morate obvezno obvestiti osebo, ki vam je izdala soglasje za priključitev!

Kontaktiral vas bo vodja projekta, s katerim se dogovorita za koordinacijski sestanek na terenu, tam pa določita potek trase skladno s pridobljenimi služnostmi in se dogovorita o datumu pričetka del.

1Vi obvestite Elektro Gorenjska, da lahko začne z deli za izgradnjo omrežja.
2Vodja projekta izvedbe in investitor na terenu določita potek trase skladno s služnostjo.
3Vi nam posredujete Zahtevnico za montažo opreme merilnega mesta.
4Izgradnja omrežja in montaža priključka s strani ekipe Elektro Gorenjska.

2. Izgradnja individualnega priključka

Skladno z izdanim soglasjem za priključitev uporabnik sam financira in zgradi individualni priključek ter ga obdrži v lasti. Uporabnik je dolžan zagotoviti vzdrževanje skladno s področno zakonodajo.

 

Želite izgradnjo priključka in montažo števca električne energije?

Pri izgradnji priključka vam strokovno izvedemo elektromontažna dela, gradbena dela pa izvedete sami.

Montažo števca s pripadajočo opremo naročite v Elektru Gorenjska, saj vam zagotavljamo celovito izvedbo.

Gradite elektrarno?

V primeru, da gradite in priključujete elektrarno, ne spreglejte sheme merilnega mesta za vašo elektrarno.

 

Več informacij

David Gogala: david.gogala@elektro-gorenjska.si
Klemen Golmajer: klemen.golmajer@elektro-gorenjska.si,
E-pošta: gradnje@elektro-gorenjska.si, ser@elektro-gorenjska.si