Priključevanje na omrežje

V Skupini Elektro Gorenjska izvajamo hiter, pregleden in enostaven postopek
priključevanja
stanovanjskih, industrijskih ali poslovnih objektov na električno omrežje. Vloge za vse postopke lahko izpolnite prek spleta, jih podpisane in z vsemi zahtevanimi prilogami pošljete na naš naslov ali pa se oglasite v eni od naših sprejemnih pisarn.

Za lažje razumevanje sledite spodnjim korakom, ki jih morate opraviti v posamezni fazi postopka priključevanja na omrežje.

Pridobitev projektnih pogojev

Pridobitev projektnih pogojev

Več informacij
Pridobitev pozitivnega mnenja k projektu

Pridobitev pozitivnega mnenja k projektu

Več informacij
Pridobitev soglasja za priključitev

Pridobitev soglasja za priključitev

Več informacij
Sklenitev pogodbe o priključitvi

Sklenitev pogodbe o priključitvi

Več informacij
Izgradnja javnega omrežja oz. individualnega priključka

Izgradnja javnega omrežja oz. individualnega priključka

Več informacij
Priklop novega priključka

Priklop novega priključka

Več informacij

Gradbeno dovoljenje ni potrebno

Pridobitev soglasja h gradnji

Pred pričetkom gradnje objekta, za katerega ne potrebujete gradbenega dovoljenja, s strani Elektro Gorenjska potrebujete le soglasje h gradnji, s katerim preverimo umestitev vašega objekta v prostor.

Vlogi morate priložiti:

  • kopijo katastrskega načrta z vrisano nameravano gradnjo/postavitvijo in značilnimi prerezi objekta,
  • opisano izvedbo vzdrževanja objekta oz. vzdrževalnih del.

Veljavnost: 1 leto