Zeleni projekt Savski otok – Majdičev log

Z namenom ustvariti energetsko samooskrbni poslovno-trgovski in rekreacijski otok, ki črpa iz okolju prijaznih virov energije, in tako izboljšati kakovost zraka ter bivanja smo Skupina Elektro Gorenjska, Mestna občina Kranj in podjetje Supernova pristopili k skupni pobudi za nadaljnjo ureditev površin in objektov na Savskem otoku – Majdičev log.

V različnih fazah bomo investirali v boljšo dostopnost in trajnostno mobilnost, samooskrbo z obnovljivimi energetskimi viri in rekreacijske površine. S tem želimo na Savskem otoku vzpostaviti javno zasebni, poslovno inovacijski in družbeno koristen projekt Zeleni poslovni Savski otok – Majdičev log.

Konec leta 2020 smo odprli most čez Savo oz. interni kanal pri Majdičevem mlinu, obnovili vozišče in ograjo na bregu Savskega otoka ter tako omogočili pešcem in kolesarjem varen dostop do trgovskega središča. Pot predstavlja povezavo starega mestnega jedra in dejavnosti na otoku.

V prihodnjih fazah bomo postavili tudi e-kolesarsko postajo KRsKOLESOM na jugovzhodnem delu Supernove, na glavnem parkirišču pa sistem e-polnilnic za obiskovalce tega trgovskega centra.

Sledi tudi energetska predelava oz. optimizacija merilnih mest za kompleks Supernova ter vzpostavitev oskrbe z električno energijo iz obnovljivih virov energije, kot sta hidroelektrarna Sava in predvidena sončna elektrarna na strehi trgovskega centra OBI.