Kakovost oskrbe

Poročilo o kakovosti električne energije

V skladu z 29. členom Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije in gospodarske javne službe dobava električne energije tarifnim odjemalcem (Ur. list RS št. 117/2004) objavljamo poročilo o kakovosti napetosti, zanesljivosti napajanja odjemalcev in komercialni kakovosti električne energije za upravljavsko območje Elektra Gorenjska, d. d.

Poročilo o kakovosti električne energije za leto 2022:

Poročilo o kakovosti električne energije za leto 2021:

Poročilo o kakovosti električne energije za leto 2020:

Poročilo o kakovosti električne energije za leto 2019:

Poročilo o kakovosti električne energije za leto 2018:

Poročilo o kakovosti električne energije za leto 2017:

Poročilo o kakovosti električne energije za leto 2016:

Poročilo o kakovosti električne energije za leto 2015:

Poročilo o kakovosti električne energije za leto 2014:

Poročilo o kakovosti električne energije za leto 2013:

Poročilo o kakovosti električne energije za leto 2012:

Poročilo o kakovosti električne energije za leto 2011:

 Poročilo o kakovosti električne energije za leto 2010:


Za branje dokumentov potrebujete program Adobe Acrobat Reader, ki si ga lahko brezplačno naložite prek spleta.