Finančna poročila

Letna poročila

Letna poročila Skupine Elektro Gorenjska obsegajo finančna poročila o poslovanju Skupine in poročila o ravnanju z okoljem, varnosti in zdravju pri delu.

Arhiv letnih poročil
 

Poročila o ravnanju z okoljem in poročila o varnosti in zdravju pri delu