Objave po 2. odstavku 64. člena ZSDH-1

Revizijska poročila družbe

Revizijsko poročilo družbe Elektro Gorenjska za leto 2021

Revizijsko poročilo Skupine Elektro Gorenjska za leto 2021

Revizijski poročili sta del Letnega poročila družbe in Skupine Elektro Gorenjska za leto 2021.

 

Seznam subjektov, za katere skladno z zakonodajo veljajo omejitve poslovanja s povezanimi osebami

Seznam subjektov, za katere veljajo omejitve poslovanja s povezavnimi osebami

 

Informacije o sestavi organov upravljanja in nadzor, kadrovske komisije, posvetovalnih organov SDH in pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto

V skladu z drugim odstavkom 64. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu objavljamo informacije o sestavi organov upravljanja in nadzora, kadrovske komisije, posvetovalnih organov SDH in pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto.

 

ORGANI UPRAVLJANJA

Ime in priimek Funkcija Življenjepis, izjava, prejemki, informacije glede načina kadrovanja
dr. Ivan Šmon, MBA     Predsednik uprave Elektro Gorenjska, d. d. ŽIVLJENJEPIS
IZJAVA

Predsednika uprave imenuje nadzorni svet družbe na podlagi določil Statuta delniške družbe Elektro Gorenjska, d. d..

 

ORGANI UPRAVLJANJA

Ime in priimek Funkcija Življenjepis, izjava, prejemki, informacije glede načina kadrovanja
Rudolf Ogrinc    predsednik                  ŽIVLJENJEPIS
IZJAVA
Gabrijel Škof namestnik ŽIVLJENJEPIS
IZJAVA
Gregor Tomše član ŽIVLJENJEPIS
IZJAVA
Vid Meglič član ŽIVLJENJEPIS
IZJAVA
Borut Jereb član ŽIVLJENJEPIS
IZJAVA
Iztok Štular član ŽIVLJENJEPIS
IZJAVA

Prejemki članov nadzornega sveta so določeni s sklepom 16. redne skupščine delničarjev z dne 24. 8. 2011.

Na prvi seji nadzornega sveta, ki je potekala 2. 9. 2021, so člani nadzornega sveta imenovali člane revizijske komisije.

 

REVIZIJSKA KOMISIJA
Člani revizijske komisije nadzornega sveta Elektro Gorenjska, d. d., za obdobje 2021 - 2025 so:

Ime in priimek Funkcija Življenjepis, izjava, prejemki, informacije glede načina kadrovanja
Gregor Tomše predsednik ŽIVLJENJEPIS
IZJAVA
Gabrijel Škof član ŽIVLJENJEPIS
IZJAVA
dr. Simon Čadež član ŽIVLJENJEPIS
IZJAVA

 

KOMISIJA ZA IMENOVANJA IN KADRAVSKE ZADEVE

Ime in priimek Funkcija Življenjepis, izjava, prejemki, informacije glede načina kadrovanja
Rudolf Ogrinc predsednik ŽIVLJENJEPIS
IZJAVA
Vid Meglič član ŽIVLJENJEPIS
IZJAVA
Iztok Štular član ŽIVLJENJEPIS
IZJAVA

 

Vsi prejemki organov upravljanja so objavljeni skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja na spletni strani Elektra Gorenjska, d. d., na naslednji povezavi.