Objave po 2. odstavku 64. člena ZSDH-1

Revizijska poročila družbe

Revizijsko poročilo družbe Elektro Gorenjska za leto 2022

Revizijsko poročilo Skupine Elektro Gorenjska za leto 2022

Revizijski poročili sta del Letnega poročila družbe in Skupine Elektro Gorenjska za leto 2022.

 

Seznam subjektov, za katere skladno z zakonodajo veljajo omejitve poslovanja s povezanimi osebami

Seznam subjektov, za katere veljajo omejitve poslovanja s povezavnimi osebami

 

Informacije o sestavi organov upravljanja in nadzor, kadrovske komisije, posvetovalnih organov SDH in pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto

V skladu z drugim odstavkom 64. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu objavljamo informacije o sestavi organov upravljanja in nadzora, kadrovske komisije, posvetovalnih organov SDH in pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto.

 

ORGANI UPRAVLJANJA

Ime in priimek Funkcija Življenjepis, izjava, prejemki, informacije glede načina kadrovanja
dr. Ivan Šmon, MBA     Predsednik uprave Elektro Gorenjska, d. d. ŽIVLJENJEPIS
IZJAVA

Predsednika uprave imenuje nadzorni svet družbe na podlagi določil Statuta delniške družbe Elektro Gorenjska, d. d.

 

ORGANI UPRAVLJANJA

Mandat nadzornega sveta družbe Elektro Gorenjska, d. d. , za obdobje od leta 2023 do leta 2027 je imenovan v sestavi:

Ime in priimek Funkcija Življenjepis, izjava, prejemki, informacije glede načina kadrovanja
Gabrijel Škof predsednik ŽIVLJENJEPIS
IZJAVA
Rajko Stanković namestnik ŽIVLJENJEPIS
IZJAVA
Vid Meglič član ŽIVLJENJEPIS
IZJAVA
Franjo Curanović član ŽIVLJENJEPIS
IZJAVA
Borut Jereb član ŽIVLJENJEPIS
IZJAVA
David Gogala član ŽIVLJENJEPIS 
IZJAVA

Prejemki članov nadzornega sveta so določeni s sklepom 16. redne skupščine delničarjev z dne 24. 8. 2011.

Na 28. seji nadzornega sveta, ki je potekala 31. 8. 2023, so člani nadzornega sveta imenovali člane komisij nadzornega sveta Elektro Gorenjska, d. d., za obdobje 2023 - 2027:

 

REVIZIJSKA KOMISIJA
 

Ime in priimek Funkcija Življenjepis, izjava, prejemki, informacije glede načina kadrovanja
Franjo Curanović predsednik ŽIVLJENJEPIS
IZJAVA
Rajko Stanković član ŽIVLJENJEPIS
IZJAVA
dr. Simon Čadež član ŽIVLJENJEPIS
IZJAVA

 

KOMISIJA ZA IMENOVANJA IN KADRAVSKE ZADEVE

Ime in priimek Funkcija Življenjepis, izjava, prejemki, informacije glede načina kadrovanja
Gabrijel Škof predsednik ŽIVLJENJEPIS
IZJAVA
Vid Meglič član ŽIVLJENJEPIS
IZJAVA
Borut Jereb član ŽIVLJENJEPIS
IZJAVA

 

POOBLAŠČENEC ZA SKLADNOST POSLOVANJA

Ime in priimek Funkcija Življenjepis, izjava, prejemki, informacije glede načina kadrovanja
Matjaž Dovžan pooblaščenec ŽIVLJENJEPIS
IZJAVA

Vsi prejemki organov upravljanja so objavljeni skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja na spletni strani Elektra Gorenjska, d. d., na naslednji povezavi.