Naše elektrarne

Hidroelektrarne

Družba Gorenjske elektrarne od obnovljivih virov energije izkorišča vodne vire v hidroelektrarnah, sončno energijo za sončne elektrarne, zemeljski plin za soproizvodnjo električne energije, od leta 2018 pa tudi lesno biomaso.

V letu 2021 in v prihodnje bo družba proizvajala električno energijo v 15 hidroelektrarnah na območju Gorenjske, in sicer v 14 lastniških in v HE Sava, ki jo ima v najemu pri matični družbi Elektro Gorenjska.


Energija vode

HE Zvirče

Nazivna moč: 370 kW
Leto izdelave: 2002

HE Sorica

Nazivna moč: 128 kW
Leto izdelave: 1989

HE Davča

Nazivna moč: 270 kW
Leto izdelave: 1987

HE Standard

Nazivna moč: 175 kW
Leto izdelave: 1909
Rekonstrukcija: 1984

HE Škofja Loka

Nazivna moč: 330 kW
Leto izdelave: 1969
Rekonstrukcija: 2003

HE Kokra

Nazivna moč: 220kW
Leto izdelave: 1898
Rekonstrukcija: 1992

HE Rudno

Nazivna moč: 190kW
Leto izdelave: 1931
Rekonstrukcija: 2020

HE Kranjska Gora

Nazivna moč: 140 kW
Leto izdelave: 1915
Rekonstrukcija: 1988

HE Cerklje

Nazivna moč: 80 kW
Leto izdelave: 1924
Rekonstrukcija: 1998

HE Mojstrana

Nazivna moč: 550 kW
Leto izdelave: 1989

HE Lomščica

Nazivna moč: 2100 kW
Leto izdelave: 1991

HE Sava

Nazivna moč: 1697 kW
Leto izdelave: 1924
Rekonstrukcija: 1968, 1974

HE Soteska

Nazivna moč: 1400 kW
Leto izdelave: 1979
Rekonstrukcija: 1998

HE Savica

Nazivna moč: 4265 kW
Leto izdelave: 1949
Rekonstrukcija: 2001

Sončne elektrarne

V letu 2022 družba električno energijo proizvaja v 20 sončnih elektrarnah, katerih nazivna moč znaša 4,16 MWp.
 

FE Merkur Murska Sobota

Nazivna moč: 650 kWp
Leto izdelave: 2021

FE Merkur Maribor

Nazivna moč: 250 kWp
Leto izdelave: 2021

FE HIT

Nazivna moč: 2013 kWp
Leto izdelave: 2019

FE Radovljica

Nazivna moč: 17,325 kWp
Leto izdelave: 2005
Rekonstrukcija: 2011

FE Labore

Nazivna moč: 30,87 kWp
Leto izdelave: 2006

FE Preddvor

Nazivna moč: 60,2 kWp
Leto izdelave: 2008

FE Strahinj

Nazivna moč: 172,575 kWp
Leto izdelave: 2008
Rekonstrukcija: 2009

FE Merkur

Nazivna moč: 799,68 kWp
Leto izdelave: 2011

FE DSO Naklo

Nazivna moč: 40,94 kWp
Leto izdelave: 2012

FE Merkur 2

Nazivna moč: 931,3 kWp
Leto izdelave: 2012

FE ŠD Trata

Nazivna moč: 134,35 kWp
Leto izdelave: 2011

FE Labore

Nazivna moč: 23,03 kWp
Leto izdelave: 2010

FE Primskovo

Nazivna moč: 35,10 kWp
Leto izdelave: 2011

FE Radovljica 2

Nazivna moč: 15,84 kWp
Leto izdelave: 2011

FE Merkur Primskovo

Nazivna moč: 408 kWp
Leto izdelave: 2012

FE OŠ Šenčur

Nazivna moč: 241,41 kWp
Leto izdelave: 2011

FE OŠ Jela Janežiča

Nazivna moč: 104,13 kWp
Leto izdelave: 2011

FE Križe

Nazivna moč: 80,41 kWp
Leto izdelave: 2008

FE Trata

Nazivna moč: 43,74 kWp
Leto izdelave: 2009

Soproizvodne enote

Sočasna proizvodnja oz. soproizvodnja električne in toplotne energije predstavlja način pretvorbe energije goriva v električno energijo. Ob tem se koristno uporabi pretežen del toplote, ki pri tej pretvorbi nastaja kot stranski produkt.

Različne tehnologije omogočajo uporabo različnih goriv z različnimi izkoristki. Vsem tehnologijam pa je skupna učinkovitejša pretvorba energije zaradi koristne uporabe toplote, kot je sicer prisotna v klasičnih termoelektrarnah.

Prednosti pridobivanja električne energije na ta način so predvsem v učinkoviti pretvorbi energije goriva v koristno toploto in električno energijo. Ta način pa tudi zmanjšuje odvisnost od obstoječih načinov pridobivanja električne energije.

Družba Gorenjske elektrarne proizvaja električno energijo in toploto v lastnih kogeneracijah na zemeljski plin, to so Kogeneracija EG, SPTE OŠ Tržič, SPTE DSO Ajdovščina, SPTE Merkur 1, SPTE Merkur 2, SPTE Pogačnik, SPTE GAJLES. Družba ima še 80 % delež kotlovnice v Tržiču, ki za proizvodnjo toplote prav tako porablja lesno biomaso.

Projekti učinkovite rabe

Gorenjske elektrarne izvajamo projekte učinkovite rabe, kot so izgradnja SPTE postrojev kot prenovo razsvetljave. Zaupajo nam številni naročniki.

Razsvetljavo smo prenovili v sedmih trgovskih centrih podjetja MERKUR, prav tako v Perutnini Ptuj.