Izvajanje storitev varovanja

Datum objave: 21. 07. 2023

Šifra: POV23-034
Rok za oddajo: 04. 08. 2023
Izbrani ponudnik: RIVAL - VTS, d.o.o., Ljubljana

Povabilo.

Obvestlo; 

Rok za oddajo ponudb podaljšujemo do 4.8.2023.

 

Vprašanja na Povabilo k oddaji ponudbe POV23-034:

  1. Ali se lahko odda ponudba za samo en sklop? Odgovor je Ne.
  2. Kakšno finančno zavarovanje se zahteva? Menično? Odgovor je Da.
  3. Glede VNCja in dežurne intervencijske službe ZZasV-1 predvideva možnost podizvajalca, medtem ko iz vaših splošnih zahtev izhaja, da mora imeti ponudnik lastno 24-urno dežurno intervencijsko službo. S podizvajalcem lahko zagotovimo in nosimo vso odgovornost na enak način, kot z lastno službo, zato naprošamo naročnika za popravek v tem delu. Na ta način lahko tudi omogočite sprejem ekonomsko najučinkovitejše ponudbe glede na vaše potrebe. Odgovor je; Ponudnik lahko VNC zagotavlja preko podizvajalca.
  4. Na kateri lokaciji se opravlja nadzor osamljenega delovnega mesta? Odgovor je; Na naslovu Mirka Vadnova 3A, Kranj
  5. Na kateri lokaciji se opravljajo storitve iz predračuna 2? Navedeno je pomembno za določitev cene, glede na opombo, da morajo biti v uro varnostnika vključeni vsi stroški, kilometrina in drugi. Odgovor je; Na območju celotne Gorenjske.
  6. V kakšnih primerih in kje lahko pričakujemo dodatna in interventna varovanja po predračunu 2? Odgovor je; V predračunu 2 je opisana storitev, torej v primerih izrednega fizičnega varovanja ob odklopih odjemnega mesta, na območju celotne Gorenjske.
  7. Odgovarjate, da lahko ponudnik VNC zagotavlja preko podizvajalca. Ali navedeno pomeni, da lahko ponudnik tudi intervencijsko posredovanje zagotavlja preko podizvajalca? Odgovor je Ne.
  8. Ali je v postavki predračuna 1, kjer je vključeno intervencijsko varovanje v mesečnem pavšalu mišljena pripravljenost na posredovanje, medtem ko je samo posredovanje določeno v predračunu 2, kjer se določa ceno na uro? Za določitev cene intervencijskega posredovanja je namreč pomemben podatek o številu posredovanj, kar ne izhaja iz predračuna 1. Odgovor je; V obeh predračunih je v opisu storitve točno navedeno kaj se pričakuje. Pri predračunu 1 nadzor, pri predračunu 2 pa posredovanje. Pri predračunu 1 se določi cena na mesec za nadzor, pri predračunu 2 pa cena na uro varnostnika za posredovanje.
  9. Povprečno koliko primerov mesečno je bilo v preteklosti nadzora osamljenega delovnega mesta z intervencijskim varovanjem in posredovanjem? V kolikor se le tega ne da oceniti, predlagamo oblikovanje cene na uro in ne mesečno. Odgovor je;  Ne glede na število primerov, mora ponudnik ceno podati, kot je to določeno v predračunu 1.
  10. Ali se reševanje oseb iz dvigal opravlja v delovnem času naročnika, na enak način kot fizično varovanje in koliko reševanj se ocenjuje mesečno? Odgovor je; Reševanje se izvaja v delovnem času naročnika, lahko pa tudi izven delovnega časa (čistilke, delavci DCV itd.). Mesečne ocene nimamo.

       

 

Nazaj