Izbira projektanta gradbenih del 110 kV stikališča - RTP 110/20 kV Trata

Datum objave: 08. 11. 2023

Šifra: POV23-050
Rok za oddajo: 15. 11. 2023
Izbrani ponudnik: STUDIO TRŽIČ, d.o.o., Tržič

Povabilo.

Priloga; Projektna naloga za pripravo ponudbe.

 

Vprašanja in odgovori:

Spoštovani,

po pregledu povabila ugotavljam, da bi moral zakonsko določeno zavarovalno vsoto iz 50.000 € povečati na 500.000 €, tudi če potem ne bi bil izbran kot najugodnejši ponudnik. Zanima me:

- ali je možno, da se kot ponudnik obvežem, da bom v primeru, da bom izbran kot najugodnejši ponudnik, pred podpisom pogodbe predložil polico z zahtevano zavarovalno vsoto, torej zaradi trenutnega neizpolnjevanja pogojev ne bom že v štartu izločen (da si ne delam dodatnih stroškov samo zaradi oddaje ponudbe)?

ODGOVOR: Naročnik spreminja pogoj zavarovanja odgovornosti, in sicer mora biti zavarovalna vsota najmanj v višini 50.000 EUR.

Hkrati ugotavljam, da je rok za oddajo kvalitetno pripravljene ponudbe za po GZ zakonu zahteven objekt zelo kratek, saj sta potrebna pregled in uskladitev s sodelavci (podizvajalci), ali je mogoče rok podaljšati vsaj do 20.11.?

ODGOVOR: Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb na 20.11.2023 do 12. ure.

 

Nazaj