Izdelava idejne zasnove in projekta PZI energetske sanacije steklenih površin in fasade, z umestitvijo prezračevanja objekta upravne stavbe Elektra Gorenjska d.d.

Datum objave: 23. 11. 2023

Šifra: POV23-053
Rok za oddajo: 01. 12. 2023
Izbrani ponudnik: STUDIO TRŽIČ, d.o.o., Tržič

DOPOLNITEV 27.11.2023

Naročnik dopolnjuje obseg predmeta naročila, in sicer morajo ponudniki pri pripravi ponudbe upoštevati tudi: 

- Proučitev smiselnosti in možnosti vgradnje zunanjih žaluzij, ki naj zajema;

  • Morebitni energetski doprinos k zmanjšanju porabe energije zaradi montaže zunanjih žaluzij,
  • možnost vgradnje zunanjih žaluzij na stavbi,
  • smiselnost vgradnje glede glede na lego stavbe.

 

Povabilo.

Nazaj