Povpraševanja

Datum objave Naslov Šifra Rok za oddajo Izbrani ponudnik
30. 12. 2022 Objavljanje obvestil o načrtovanih izklopih EE v radijskem programu POV22-042 09. 01. 2023 Radio SORA, d.o.o., Škofja Loka, Radio TRIGLAV, d.o.o., Jesenice, Radio GORENC, d.o.o., Tržič
09. 12. 2022 Revidiranje področja projektnega vodenja v družbi Elektro Gorenjska, d.d. in področja spremljanja strateških projektov v Skupini Elektro Gorenjska POV22-041 20. 12. 2022 /
08. 12. 2022 Tiskanje knjige - Varnostna pravila za gradbeno montažna dela POV22-040 19. 12. 2022 TISKARNA KNJIGOVEZNICA RADOVLJICA d.o.o.
22. 11. 2022 Izdelava elaboratov križanja in poteka elektroenergetskih vodov v varovalnem pasu glavnih in regionalnih cest na področju Gorenjske in pridobitev soglasja DRSI POV22-037 29. 11. 2022 CE DESIGN PLUS, d.o.o., Kranj
22. 11. 2022 Revidiranje področja projektnega vodenja v družbi Elektro Gorenjska, d.d. in področja spremljanja strateških projektov v Skupini Elektro Gorenjska POV22-038 06. 12. 2022 Zaključen postopek.
07. 11. 2022 Revidiranje področja projektnega vodenja v družbi Elektro Gorenjska, d.d. in področja spremljanja strateških projektov v Skupini Elektro Gorenjska POV22-036 16. 11. 2022 Zaključen postopek.
07. 11. 2022 Podaljšanje vzdrževanja 3PAR diskovnega polja za obdobje do 31.8.2023 POV22-032 11. 11. 2022 Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana
03. 11. 2022 Dobava prostostoječih (PS) nizkonapetostnih (NN) kabelskih omaric, proizvajalca PREBIL PLAST d.o.o., in rezervnega materiala za PS NN kabelske omarice proizvajalca PREBIL PLAST d.o.o. POV22-031 11. 11. 2022 J-Rupert d.o.o., Ljubljana
03. 11. 2022 Dobava baterijskih hidravličnih škarij KLAUKE ES 65 CFM POV22-035 09. 11. 2022 ISARIA, d.o.o., Trbovlje
26. 10. 2022 Dobava osebnega vozila ŠKODA OCTAVIA COMBI 2.0 TDI POV22-033 03. 11. 2022 AVTOHIŠA VRTAČ, d.o.o. Kranj
24. 10. 2022 Revidiranje področja projektnega vodenja v družbi Elektro Gorenjska, d.d. in področja spremljanja strateških projektov v Skupini Elektro Gorenjska POV22-034 28. 10. 2022 Ustavljen postopek.
07. 10. 2022 Dobava kompaktne aluminijaste transformatorske postaje (TP) z NN razdelivcem (brez dobave SN in TR opreme) POV22-029 12. 10. 2022 ENERGONET, d.o.o.
29. 09. 2022 Vzdrževanje mrežne opreme za obdobje dveh let in dobava računalniškega stikala POV22-028 07. 10. 2022 SMART COM, d.o.o., Ljubljana
07. 09. 2022 Dobava baterijskih hidravličnih škarij KLAUKE ES 85 CFM POV22-027 13. 09. 2022 Isaria, d.o.o., Trbovlje
01. 09. 2022 Izdelava študije elektromagnetnega sevanja (EMS) in hrupa za potrebe rekonstrukcije 110 kV stikališča s priključnimi 110 kV kablovodi RTP Primskovo POV22-025 07. 09. 2022 EIMV, Ljubljana
22. 08. 2022 Vzdrževanje programske opreme Microsoft SQL v obdobju treh let POV22-024 29. 08. 2022 DANIJEL NOVAK s.p., Žalec
29. 07. 2022 Vzdrževanje napajalnih sistemov na baznih postajah POV22-022 04. 08. 2022 SITEL, d.o.o., Ljubljana
28. 07. 2022 Nadgradnja programske opreme MPR9500 POV22-023 05. 08. 2022 SMART COM, d.o.o., Ljubljana
26. 07. 2022 Izvajanje geodetskih storitev na območju Elektra Gorenjska, d.d. POV22-021 03. 08. 2022 Domplan, d.d. , Kranj
20. 07. 2022 Vzdrževanje programske opreme Microsoft v obdobju treh let POV22-019 28. 07. 2022 Mikeji d.o.o.
08. 07. 2022 Vzdrževanje in nakup klimatskih naprav POV22-017 15. 07. 2022 MINERGIA d.o.o., Ljubljana
15. 06. 2022 Pregled področja IKV - ocena nivoja POV22-016 21. 06. 2022 S&T Slovenija, informacijske rešitve in storitve, d.o.o., Ljubljana
31. 05. 2022 Dobava PVC kabelskih objemk POV22-015 09. 06. 2022 PETEZE d.o.o., Mengeš
12. 05. 2022 Meritve galvanskih povezav in EMC (elektromagnetna kompatibilnost) za 20 kV in 110 kV stikališče v RTP 110/20 kv Škofja Loka POV22-014 19. 05. 2022 ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR, Ljubljana
23. 03. 2022 Dobava zapisovalnika omrežja MC750 Iskra POV22-010 30. 03. 2022 ISKRA, d.o.o., Ljubljana
04. 03. 2022 Dobava energijsko učinkovite računalniške opreme POV22-06 10. 03. 2022 TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana za 1. in 3. sklop; INTERMAC, d.o.o., Kranj, Kranj za 2. sklop
25. 02. 2022 Izdelava dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne elektroenergetske objekte na področju Gorenjske POV22-009 04. 03. 2022 PROPROSTOR, JAN MAZI S.P.
21. 02. 2022 Povečanje števila Jira (Server) licenc iz 100 na 250 uporabnikov POV22-008 23. 02. 2022 SMARTIS d.o.o., Ljubljana
31. 01. 2022 Izdelava "verificirane" Metodologije izračuna ogljičnega odtisa organizacije POV22-005 09. 02. 2022 ENERGMAN, Tomaž Fatur s.p.
25. 01. 2022 Izvajanje urejanja okolice in zelenic v energetskih objektih na področju Elektra Gorenjska, d.d. POV22-003 04. 02. 2022 MATEVŽ PIRŠ s.p., Gozdarstvo Pirš, Laze v Tuhinju
13. 01. 2022 Dobava baterijske hidravlične preše v kovčku, Klauke EKM 60/22-CFM (2 kosa) in baterijskih hidravličnih škarij v kovčku, Klauke ES 85-CFM (1 kos) POV22-002 21. 01. 2022 ISARIA D.O.O., Čeče
13. 01. 2022 Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo in spremembo energetskega objekta v poslovni objekt: Razvojno raziskovalni center za nove tehnologije, poslovne modele in sisteme na Zlatem Polju - objekt Špaiza POV22-001 26. 01. 2022 APP JESENICE, d.o.o.