Meritve galvanskih povezav in EMC (elektromagnetna kompatibilnost) za 20 kV in 110 kV stikališče v RTP 110/20 kv Škofja Loka

Datum objave: 12. 05. 2022

Šifra: POV22-014
Rok za oddajo: 19. 05. 2022
Izbrani ponudnik: ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR, Ljubljana

Povabilo

Nazaj